ลดพุง ลดอ้วน…ลดพุง ลดโรค

ทำไมต้องรณรงค์เรื่องนี้กันอย่างจริงจัง ซึ่งนับเป็นปีที่ 5 แล้ว เพราะ “อ้วน” เป็นปัจจัยก่อโรค ซึ่งในประเทศไทยพบว่า ในจำนวนประชากรกว่า 60 ล้านคน มีถึง 17 ล้านคนที่เป็น “โรคอ้วน” และตายปีละกว่า 20,000 คน

“อ้วน” สาเหตุหลักก่อโรคมะเร็ง

พบผลจากการมีน้ำหนักเกิน การกินอาหาร ไม่ออกกำลังกาย ทำคนป่วยเป็นโรคมะเร็งสูงสุดโดยคิดเป็น 1 ใน 3 ของคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งรายใหม่3 แสนคนต่อปีหนังสือพิมพ์เดอะเดลี่เทเลกราฟฉบับออนไลน์รายงานว่าทีมนักวิจัยเรื่องโรคมะเร็งจากประเทศอังกฤษได้

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa