สังเกตอาการ โรคลมชัก ก่อนจะสาย

เชื่อว่าคงไม่มีใครที่อยากจะมีโรคประจำตัวเป็นของตัวเองหรอก เพราะไม่มีใครที่สามารถกำหนดชีวิตได้ แต่เมื่อคุณต้องเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ นี้แล้วนั้น จะมีวิธีการดูแลตัวเองเช่นไร ให้ปลอดภัยและมีสุขภาพร่างกายที่ดีได้…

อาการปวดเต้านม:Breast Pain or Mastalgia

สตรีส่วนมากจะมีความวิตกกังวลมากเวลามีอาการปวด
เต้านมซึ่งเกิดขึ้นได้เสมอ ๆ ในวัยเจริญพันธุ์ บางคนจะมีอาการ
ปวดคัดตึงก่อนมีประจำเดือน แต่บางคนก็มีอาการปวด
ตลอดเวลาไม่ขึ้นกับประจำเดือน บางคนวิตกกังวลและคิดมาก
จนนอนไม่หลับ กลัวว่าจะผิดปกติจนถึงขั้นเป็นมะเร็งเต้านม
บทความนี้จึงน่าเป็นประโยชน์สำหรับสตรีโดยทั่ว ๆ ไปได้เรียนรู้
และเข้าใจในเรื่องการปวดเต้านม

โรคตับอักเสบ ตอนที่ 2

โรคตับอักเสบ ตอนที่ 2 นี้ จะนำเสนอเรื่องชนิดและรายละเอียดของไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในรายละเอียดยิ่งขึ้นนะค่ะ

1 ไวรัสตับอักเสบชนิด เอ: Hepatitis A Virus

สาเหตุ

สาเหตุ หลัก เกิดจาก การรับเชื้อเข้าไปทางปาก การรับประทาน เช่น อาหารสดไม่ผ่านการทำให้สุก หรือ น้ำดื่มที่ไม่ได้ต้ม หรือแม้แต่ที่ปนเปื้อนของเชื้อบางครั้งจึงพบมีการระบาด ในชุมชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกัน เช่น โรงเรียน หอพัก ค่ายทหาร เป็นต้น

อาการและอาการแสดง

หลัง จากติดเชื้อไวรัสนี้แล้ว ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการหรืออาการแสดงของโรค ผู้สูงอายุมีโอกาสแสดงอาการมากกว่าเด็ก ในกรณีที่มีอาการ ก็มักเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และอาจมีอาการไข้ เหนื่อย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ ปวดท้อง ปัสสาวะเป็นสีเข้ม และมีอาการดีซ่าน(ผิวและตามีสีเหลือง) ปกติจะมีอาการนานไม่เกิน 2 เดือน ผู้ป่วยเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่มีอาการเจ็บป่วยนานถึง 6 เดือน ระยะเวลา

ฟัก ตัวของเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดเอในร่างกายโดยเฉลี่ย คือ 28 วัน (ช่วงเวลา: 15–50 วัน) ระยะฟักตัว ของเชื้อมีระยะเวลาตั้งแต่ 2- 6 สัปดาห์ โดยเฉลี่ยประมาณ 4 สัปดาห์หลังรับเชื้อ

บางครั้งจึงพบมีการระบาด ในชุมชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกัน เช่น โรงเรียน หอพัก ค่ายทหาร เป็นต้น

การป้องกันการติดเชื้อ

ท่านควรล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเข้าห้องน้ำ ก่อนรับประทานอาหาร และหลังการเปลี่ยนผ้าอ้อม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

ท่านดื่มน้ำจากแหล่งน้ำดื่มที่ได้รับการอนุมัติให้ดื่มได้ และปรุงอาหารให้สุก หรือล้างอาหารให้สะอาดก่อนรับประทาน

2 ไวรัสตับอักเสบชนิด บี: Hepatitis B Virus

จะพบเชื้อนี้ในประชากรโลกกว่า 200 ล้านคน ประเทศไทยมี ความชุกคนของพาหะร้อยละ8 – 10 คือ ประมาณ 5 ล้านคนที่มีเชื้อไวรัสนี้ในร่างกาย

สาเหตุ
เกิดจากเชื้อไวรัส Hepatitis B Virus (HBV) ซึ่งเป็น DNA ไวรัส จัดอยู่ในกลุ่ม Hepadnavirus

โรคตับอักเสบเฉียบพลัน

เนื่องจากในตอนโรคตับอักเสบ ตอนที่ 1 มีผู้สอบถามเรื่องโรคตับอักเสบเฉียบพลันเข้ามา ดังนั้นทาง Siam Health and Beauty.com จึงนำเสนอเรื่องนี้อีกครั้งเพื่อเป็นความรู้กับผู้อ่าน

ก่อน อื่นเรามาทำความรู้จักโรคนี้กันก่อนนะค่ะ โรคตับอักเสบเฉียบพลัน คือ อาการของโรคตับอักเสบที่ปรากฎอาการต่างๆเป็นเป็น 3 ระยะดังนี้

ระยะอาการนำ จะปรากฎระยะเวลาประมาณ 4 ถึง 5 วัน จนถึง 1ถึง 2 สัปดาห์ อาการที่พบ ได้แก่ อ่อนเพลีย มีไข้ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยตามตัว ปวดกล้ามเนื้อ บางรายมีอาการคล้ายไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ เบื่ออาหาร บางครั้งคลื่นไส้ เวียนหัวอาเจียน ผู้ป่วยบางคนอาจจะเจ็บและปวดท้องบริเวณชายโครงขวา และอาจมีท้องเสียได้ นอกจากนั้นปัสสาวะสีเหลืองเข้มผิดปกติเป็นต้น

โรคไฟลามทุ่ง : Erysipelas

ลักษณะของโรค คือ มีผื่น แดง บวม มีขอบเขตชัดเจนปวด แสบ ร้อน ของผิวหนังชั้น subcutaneous tissue หรือ superficial skin เกิดมาจาการติดเชื้อแบคทีเรีย ส่วนใหญ่เป็น group A streptococcus ,S. aureus และ H. influenzae มักเจอในคนที่ภูมิต้านทานไม่ดี และผิวหนังมีแผลเปิด พบเยอะไหนกรณีที่เป็นโรคเบาหวานร่วมด้วย

ระดับ ความรุนแรงของการอักเสบ ขึ้นกับภูมิต้านทาน อันได้แก่ อายุ การขาดสารอาหารบางตัว เด็กเล็ก โรคประจำตัว พบมากช่วงหลังน้ำท่วม เพราะ เมื่อน้ำขัง ผิวหนังอาจเปิด และ เกิดการติดเชื้อ รักษาโดยการใช้ยาฆ่าเชื้อ ระยะเวลาโดยประมาณ10วันอย่างน้อย

เริมอวัยวะสืบพันธุ์ (Genital Herpes): อาการ การรักษา

เริมอวัยวะสืบพันธุ์ คือ โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Herpes Simplex Serotype 2 เข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุหรือทางผิวหนังที่ถลอก แล้วแฝงตัวหลบอยู่ภายในเส้นประสาท มีระยะฟักตัว 1- 2 สัปดาห์ มักแสดงอาการหลังสัมผัสโรคใน 4-7 วัน และ เมื่อปรากฏอาการแล้วผู้ป่วยที่ติดเชื้อบางคนอาจไม่ทราบว่าตนเป็นโรคอะไรและบางครั้งมักอายที่จะไปพบแพทย์ ดังนั้นบางครั้งอาจทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้น SiamHealthAndBeauty.com จึงนำเสนอความรู้เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาได้อย่างทันท่วงที

การใช้ยาในการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน

การใช้ยาในการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน มี 2 แบบ
1. ยาต้านการสลายกระดูก : Estrogen, Tamoxifen, Calcitonin, Bisphosphase, Gallium nitrate, Strontium salt, Potassium bicarbonate
2. ยาเพิ่มการสร้างกระดูก : Sodium fluoride, parathyroid hormone, IGF-I, Strontium salt, Silicon containing compound

โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)

ความหมาย : “โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)” คือ ภาวะที่ปริมาณมวลกระดูกทั่วร่างกายลดลง ร่วมกับ การเปลี่ยนแปลงโรคงสร้างภายในที่เสื่อมลง สูญเสียความแข็งแรง อาจแตกหักได้ง่าย

ปอดอักเสบชุมชน (Community Acquired Pneumonia)

“ปอดอักเสบชุมชน (Community Acquired Pneumonia)” คือ โรคที่เกิดจากปอดติดเชื้อนอกโรงพยาบาล หรือ คือการที่ป่วยด้วยโรคนี้หลังออกจากโรงพยาบาลสามสัปดาห์ แต่ในทางตรงกันข้ามหากเป็น ปอดอักเสบ ในช่วงสามสัปดาห์แรก ที่ออกจากการรักษาที่โรงพยาบาลจะเรียก “ปอดอักเสบที่เกิดในโรงพยาบาล (Hospital Acquired Pneumonia)” โรคนี้จัดเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังโรคหนึ่งเพราะถือเป็นสาเหตุการตายและเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนสูงมากชนิดหนึ่งของประชากรโลก

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia)

น้ำตาลในเลือดมีความสำคัญต่ออวัยวะต่างๆ ในร่างกายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสมอง ในสภาวะปกติ ระดับน้ำตาลในเลือดของมนุษย์ จะอยู่ที่ 60-150 มก ต่อ ดล “ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia)”คือ การตรวจพบว่ามีระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่า 40 มก. ต่อ ดล. ทั้งนี้ภาวะ“ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia)” จะพบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

Next Page »

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa