กระวาน สรรพคุณและวิธีใช้

ต้นกระวาน อยู่ในตระกูลไม้ล้มลุกและมีเหง้าหรือหัวใต้ดิน มักขึ้นในที่ร่มหรือใต้ร่มไม้ที่มีความชื้นสูง ซึ่งมีความสูงประมาณสองเมตร กาบใบที่หุ้มซ้อนกันทำให้ดูคล้ายลำต้น ใบมีสีเขียวเป็นมัน

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa