ติวเข้มไอที….. เติมคุณค่า พัฒนาลูกค้า CAT datacom

April 19, 2013 by  
Filed under Com. Plus+

จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น น้ำท่วมใหญ่ ไฟไหม้ จลาจล หรือแม้แต่การปิดซ่อมโรงไฟฟ้า ทั้งหมดนี้ล้วนทำให้ระบบฐานข้อมูลขององค์กรตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากองค์กรไหนมีการจัดการข้อมูลที่ดีทั้งการดูแลและสำรอง

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa