ปอดอักเสบชุมชน (Community Acquired Pneumonia)

“ปอดอักเสบชุมชน (Community Acquired Pneumonia)” คือ โรคที่เกิดจากปอดติดเชื้อนอกโรงพยาบาล หรือ คือการที่ป่วยด้วยโรคนี้หลังออกจากโรงพยาบาลสามสัปดาห์ แต่ในทางตรงกันข้ามหากเป็น ปอดอักเสบ ในช่วงสามสัปดาห์แรก ที่ออกจากการรักษาที่โรงพยาบาลจะเรียก “ปอดอักเสบที่เกิดในโรงพยาบาล (Hospital Acquired Pneumonia)” โรคนี้จัดเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังโรคหนึ่งเพราะถือเป็นสาเหตุการตายและเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนสูงมากชนิดหนึ่งของประชากรโลก

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa