ในงาน Google IO จะมีแท็บเล็ตรุ่นใหม่

May 11, 2013 by  
Filed under Com. Plus+

นอกเหนือจาก Nexus 4 รุ่น LTE รวมไปถึงซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ที่เราจะได้เห็นในงาน Google I/O แล้ว แท็บเล็ตรุ่นใหม่อาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้เช่นกัน

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa