การเลือกใช้ my.cnf ให้เหมาะสมในกับเครื่อง Server ในระบบ CentOS

April 13, 2011 by  
Filed under Com. Plus+

เพื่อให้การทำงานของ mysql server มีประสิทธิภาพมากที่สุด ให้เราเลือกไฟล์คอนฟิกให้เหมาะสมกับเครื่องเรา ปกติ mysql จะใช้ไฟล์คอนฟิกชื่อ /etc/my.cnf แต่ในขณะที่ติดตั้ง mysql เสร็จใหม่ๆจะไม่มีไฟล์นี้ให้ หรือบางครั้งอาจจะมีให้แต่ค่าที่เซตมานั้นอาจจะเป็นค่า default ที่ไม่ค่อยเหมาะกับตัว server ของเราเท่าไหร่นัก ดังนั้นเราจะต้องสำเนาเอาไฟล์คอนฟิกจาก /usr/share/mysql ออกมาเอง ซึ่งจะมีไฟล์ตัวอย่างอยู่ 5 ไฟล์ด้วยกัน ดังนี้

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa