ฟลูมิส (FluMist) : วัคซีนไข้หวัด 2009 #3

สำหรับการนำเสนอข้อมูลวัคซีนไข้หวัด 2009 ในตอนที่ 3 นี้ เรื่อง ฟลูมิส (FluMist) ทาง Siamhealthtip.com จะนำความรู้เรื่องการบริหารยาและข้อมูลทางเภสัชภัณฑ์ มานำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงเพื่อความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นของประชาชนทั่วไปด้วย

วัคซีนไข้หวัด 2009 แบบฉีด และแบบพ่นทางจมูก : FluMist vs. Flu Shot

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ แบบพ่นทางจมูก ที่เรียกว่า ฟลูมิส (FluMist) คือวัคซีนเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนแรง ส่วน วัคซีนไข้หวัดรูปแบบยาฉีด คือ วัคซีนเชื้อตาย โดยวัคซีนทั้งสองชนิดนี้ จะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายในบริเวณที่แตกต่างกัน โดยวัคซีนไข้หวัดชนิดฉีดจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันในระบบเลือด แต่ แบบพ่นทางจมูกจะกระตุ้น

ฟลูมิส (FluMist) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 #2

การให้วัคซีนฟลูมิสในเด็กอายุระหว่าง 2-9 ปี และไม่เคยได้รับวัคซีนไข้หวัดประจำฤดูมาก่อน ให้วัคซีนฟลูมิส สองครั้ง โดยครั้งและครั้งที่สอง ให้ห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเดือน และในกรณีเด็กกลุ่มอายุดังกล่าวเคยได้รับวัคซีนไข้หวัดประจำฤดูมาแล้ว จะให้วัคซีนฟลูมิส อีกเพียงหนึ่งครั้ง เด็กและผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 9 ปีให้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพียงครั้งเดียว คือถ้าเคยได้รับวัคซีนไข้หวัดประจำฤดูมาแล้ว ไม่ต้องรับวัคซีนฟลูมิสอีก

ฟลูมิส (FluMist) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 #1

ฟลูมิส (FluMist) เป็นวัคซีนชนิดตัวเป็น ที่ให้โดยพ่นทางจมูก โดยระบุให้ใช้ในคนที่มีอายุระหว่าง 2 – 49 ปี เพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ผู้ที่ต้องระมัดระวังในการใช้วัคซีนฟลูมิส คือ คนที่เคยมีประวัติแพ้ไข่ โปรตีนจากไข่ เยนตามายซิน (gentamicin) เจลาติน (gelatin) หรือ อะจินิน (arginine) และรวมทั้งคนที่เคยมีประวัติแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดอื่นมาก่อน นอกจากนี้ต้องระวังในการให้วัคซีนกับเด็กและผู้สูงอายุที่ได้รับยาแอสไพริน

ข้อมูลยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009: TAMIFLU #5

วิธีการให้ยาทามิฟลุในรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน (Suspension)
วิธีการเตรียมยาทามิฟลูสำหรับให้ผู้ป่วยในตำรับยาน้ำแขวนตะกอนเป็นดังนี้
เขย่าขวดยาทามิฟลูอย่างระมัดระวัง เป็นเวลาประมาณ 5 วินาที

ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009: TAMIFLU #4

อาการข้างเคียงของการใช้ยาทามิฟลู (TAMIFLU)
อาการข้างเคียงจากการใช้ยาตัวนี้โดยทั่วไป ส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ส่วนอาการข้างเคียงที่พบได้น้อย แต่รุนแรงมาก คือ อาการที่ปรากฏบนผิวหนัง ต้องระวังโดยเฉพาะการใช้ยาในเด็กและคนชรา ดังนั้นหากมีอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์โดยทันที

ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009: TAMIFLU #3

กรณีที่ลืมรับประทานยาทามิฟลู
ถ้าคุณลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ อย่างน้อยสองชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มรับประทานยามื้อถัดไป และไม่ควรรับประทานควบสองเม็ด

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa