อาการปวดเต้านม:Breast Pain or Mastalgia

สตรีส่วนมากจะมีความวิตกกังวลมากเวลามีอาการปวด
เต้านมซึ่งเกิดขึ้นได้เสมอ ๆ ในวัยเจริญพันธุ์ บางคนจะมีอาการ
ปวดคัดตึงก่อนมีประจำเดือน แต่บางคนก็มีอาการปวด
ตลอดเวลาไม่ขึ้นกับประจำเดือน บางคนวิตกกังวลและคิดมาก
จนนอนไม่หลับ กลัวว่าจะผิดปกติจนถึงขั้นเป็นมะเร็งเต้านม
บทความนี้จึงน่าเป็นประโยชน์สำหรับสตรีโดยทั่ว ๆ ไปได้เรียนรู้
และเข้าใจในเรื่องการปวดเต้านม

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa