โรคไฟลามทุ่ง : Erysipelas

ลักษณะของโรค คือ มีผื่น แดง บวม มีขอบเขตชัดเจนปวด แสบ ร้อน ของผิวหนังชั้น subcutaneous tissue หรือ superficial skin เกิดมาจาการติดเชื้อแบคทีเรีย ส่วนใหญ่เป็น group A streptococcus ,S. aureus และ H. influenzae มักเจอในคนที่ภูมิต้านทานไม่ดี และผิวหนังมีแผลเปิด พบเยอะไหนกรณีที่เป็นโรคเบาหวานร่วมด้วย

ระดับ ความรุนแรงของการอักเสบ ขึ้นกับภูมิต้านทาน อันได้แก่ อายุ การขาดสารอาหารบางตัว เด็กเล็ก โรคประจำตัว พบมากช่วงหลังน้ำท่วม เพราะ เมื่อน้ำขัง ผิวหนังอาจเปิด และ เกิดการติดเชื้อ รักษาโดยการใช้ยาฆ่าเชื้อ ระยะเวลาโดยประมาณ10วันอย่างน้อย

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa