โรคลมชัก (Epilepsy): สาเหตุ อาการและการรักษา

โรคลมชัก (Epilepsy) คือ โรคที่เกิดจากภาวะผิดปกติของสมอง โดยเกิดจากการปลดปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติออกมาชั่วครู่ และจะแสดงอาการโดยการชัก (seizure) มากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไปร่วมกับอาการเฉพาะ เช่น การเกร็ง การขาดการรู้สึกตัว

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa