ท่องเที่ยวอีสานใต้ ร่วมใจเปิดประตู “ท่องเที่ยวเชื่อมโยง AEC”

May 20, 2013 by  
Filed under ThailandTravelGuide

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง

การประชุมวิชาการ เรื่อง ส่งเสริม e-Commerce ไทย ก้าวไกลสู่ AEC 2015

August 16, 2012 by  
Filed under ThailandTravelGuide

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ ภายใต้ชื่อ ” ส่งเสริม e-Commerce ไทยก้าวไกลสู่ AEC 2015 ” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเตรียมความพร้อมของ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

August 16, 2012 by  
Filed under ThailandTravelGuide

จากกระแสโลกาภิวัฒน์….ท่านทราบหรือไม่ว่า การเปิดการค้าเสรี AEC จะกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของท่านอย่างไรบ้าง

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa