โรคโลหิตจางพันธุกรรมธาลัสซีเมีย

เมื่อพูดถึงโรคโลหิตจางหรือโรคซีด คนส่วนใหญ่จะบอกว่ารู้จัก เคยเห็น เคยเป็น แต่พอพูดถึงโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียคนไทยทั่วไปจะเริ่มสงสัยว่าโรคนี้ต่างจากโลหิตจางทั่วไปอย่างไร ทั้งที่เป็นโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมที่พบบ่อยมากในประเทศไทย

โรคเลือดจาง :Anemia

โลหิตจางหรือโรคเลือดจาง คือ ภาวะที่ในร่างกายมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ จึงทำให้ความสามารถในการขนส่งออกซิเจนลดลง ทั้งนี้สามารถวัดปริมาณเม็ดเลือดแดงจากระดับฮีโมโกลบินในร่างกาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากแน่ใจแล้วว่าในร่างกายผู้ป่วยคนนั้นมีภาวะเลือดจาง ต้องทำการหาสาเหตุที่ทำให้เลือดจางก่อน จึงทำการแก้ไขหรือรักษาที่สาเหตุเพื่อไม่ให้เกิดการเลือดจางขึ้น

อาการที่พบ ได้แก่ เหนื่อยง่าย เพลีย ล้า บางครั้งมีไข้บ่อย มือซีด ตาเหลือง ผมร่วง เป็นเหน็บชา การรับรสของลิ้นไม่ค่อยดี มีแผลง่าย ผิวหยาบ เป็นริดสีดวงบ่อยๆ เป็นต้น

โรคโลหิตจาง: อาการและการวินิจฉัย

โรคโลหิตจาง คือ สภาวะที่มีปริมาณเม็ดเลือดแดงในกระแสเลือดต่ำกว่าปกติ ทำให้การนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ในร่างกายน้อยลง เพราะ ปริมาณฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ที่น้อยลง ในการวินิจฉัยจะอาศัยระดับฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) เป็นเกณฑ์ แต่บางภาวะก็ไม่สามารถแยกด้วยปริมาณฮีโมโกลบินได้ เช่น ระยะแรกของการเสียเลือดแบบเฉียบพลันเป็นต้น ดังนั้น

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa