โรคข้อเสื่อม (Degenerative Joint Disease)

พบว่า โรคข้อเสื่อม (Degenerative Joint Disease) เป็นโรคที่พบมากทุกชนชาติ ทั้งเพศหญิงและชาย โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป จัดเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่ได้มีการอักเสบของข้อร่วมด้วย บางคนอาจเข้าใจว่าโรคข้อเสื่อมมาจากความชราภาพเพียงอย่างเดียว แต่ความจริงแล้วยังมีสาเหตุอีกหลายอย่างด้วยกัน ดังที่ SiamHealthAndBeauty.com จะนำความรู้เรื่องนี้มาให้มาจากทราบต่อไปนี้นะค่ะ

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa