The Great Gatsby เดอะ เกรท แกทสบี้

May 17, 2013 by  
Filed under ภาพยนตร์

ภาพยนตร์เรื่อง “The Great Gatsby” ติดตามชีวิตของว่าที่นักเขียน นิค คาร์ราเวย์ ซึ่งเปรียบเสมือนฟิตซ์เจอรัลด์ เมื่อเขาเดินทางออก

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa