เริมอวัยวะสืบพันธุ์ (Genital Herpes): อาการ การรักษา

เริมอวัยวะสืบพันธุ์ คือ โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Herpes Simplex Serotype 2 เข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุหรือทางผิวหนังที่ถลอก แล้วแฝงตัวหลบอยู่ภายในเส้นประสาท มีระยะฟักตัว 1- 2 สัปดาห์ มักแสดงอาการหลังสัมผัสโรคใน 4-7 วัน และ เมื่อปรากฏอาการแล้วผู้ป่วยที่ติดเชื้อบางคนอาจไม่ทราบว่าตนเป็นโรคอะไรและบางครั้งมักอายที่จะไปพบแพทย์ ดังนั้นบางครั้งอาจทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้น SiamHealthAndBeauty.com จึงนำเสนอความรู้เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาได้อย่างทันท่วงที

ฟลูมิส (FluMist) : วัคซีนไข้หวัด 2009 #3

สำหรับการนำเสนอข้อมูลวัคซีนไข้หวัด 2009 ในตอนที่ 3 นี้ เรื่อง ฟลูมิส (FluMist) ทาง Siamhealthtip.com จะนำความรู้เรื่องการบริหารยาและข้อมูลทางเภสัชภัณฑ์ มานำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงเพื่อความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นของประชาชนทั่วไปด้วย

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa