ธนาคารออมสิน ออกมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภท พร้อมปรับลดเงินงวดและให้กู้เพิ่มเติม ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภท พร้อมปรับลดเงินงวดและให้กู้เพิ่มเติม ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa