การแพ้ยา (Drug Allergy)

ความเข้าใจผิดเรื่องการแพ้ยา มีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างมาก พบว่ามีความสับสนอย่างมากระหว่าง อาการข้างเคียงของยา ( Adverse Drug Reaction) กับ การแพ้ยา ซึ่งความจริงคือคนละอย่างกัน แต่ทั้งนี้พบว่าอาการไม่พึงประสงค์ของยา ส่งเสริมให้เกิดการแพ้ยาเพิ่มมากขึ้น ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ ส่วนประกอบของยา การบริหารยา ปริมาณที่ได้รับยา หรือ ผู้ป่วย SiamHealthAndBeauty.com จึงนำเสนอความรู้เรื่องการแพ้ยามาฝากคุณผู้อ่านค่ะ

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa