ลดเสี่ยงติดเชื้อหน้าร้อน ยึดหลัก 'มีอยู่-เหลือรอด-ปนเปื้อนและเจริญของเชื้อโรค'

สภาพอากาศในปัจจุบันที่ร้อนจัดมากขึ้น หลายคนมักหลีกเลี่ยงอาหารจานร้อน เพราะเกรงว่าจะยิ่งไปเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกาย

แนะเลี่ยงอาหาร 7 ประเภทช่วงหน้าร้อน

นักโภชนาการแนะเลี่ยงอาหาร 7 ประเภทช่วงหน้าร้อน และออกกำลังกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ นายสง่า ดามาพงษ์ นักโภชนาการ และผู้จัดการแผนงานโภชนาการเชิงรุก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa