นักวิชาการชี้แนวโน้มป่วยใยหินพุ่ง

ศ.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ ผู้แทนสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงแนวโน้มกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับอันตรายจากการใช้แร่ใยหินในประเทศไทยว่า ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยจากการใช้แร่ใยหินในประเทศไทยว่า ปัจจุบันจำนวน

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa