วัคซีนไข้หวัด 2009 แบบฉีด และแบบพ่นทางจมูก : FluMist vs. Flu Shot

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ แบบพ่นทางจมูก ที่เรียกว่า ฟลูมิส (FluMist) คือวัคซีนเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนแรง ส่วน วัคซีนไข้หวัดรูปแบบยาฉีด คือ วัคซีนเชื้อตาย โดยวัคซีนทั้งสองชนิดนี้ จะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายในบริเวณที่แตกต่างกัน โดยวัคซีนไข้หวัดชนิดฉีดจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันในระบบเลือด แต่ แบบพ่นทางจมูกจะกระตุ้น

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa