ไข่มุกมาบิ (Mabe Pearl):เรื่องน่าสนใจของมุกมาบิ มุกครึ่งซีก

ไข่มุกมาบิ (Mabe Pearl) เป็นไข่มุกที่มีความแตกต่างจากไข่มุกทั่วไปทั้งในส่วนของการเพาะเลี้ยงและรูปร่าง โดยที่ไข่มุกแท้ทั่วไปนั้นมักจะมีรูปร่างกลม แต่มุกมาบิจะเป็นไข่มุกที่เป็นมุกกลมแบบครึ่งซีก หรือที่บางคนจะเรียกว่า “มุกซีก”

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa