มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบบ่อย เป็นอันดับ 2 ในหญิงไทย รองจากมะเร็งปากมดลูก และเป็นสาเหตุตายที่สำคัญ อัตราการเป็นมะเร็งเต้านม พบมากขึ้นเรื่อยๆ ประมาณว่า 1 ใน 10 ของผู้หญิงมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมในช่วงหนึ่งของชีวิต
เรื่องมะเร็งเต้านมนี้ น.พ.นพวัชร์ สมานคติวัฒน์ กลุ่มงานศัลยกรรม ร.พ.ราชบุรี บอกว่า ส่วนใหญ่ พบในผู้หญิง ส่วนในผู้ชายก็พบได้

อาการปวดเต้านม:Breast Pain or Mastalgia

สตรีส่วนมากจะมีความวิตกกังวลมากเวลามีอาการปวด
เต้านมซึ่งเกิดขึ้นได้เสมอ ๆ ในวัยเจริญพันธุ์ บางคนจะมีอาการ
ปวดคัดตึงก่อนมีประจำเดือน แต่บางคนก็มีอาการปวด
ตลอดเวลาไม่ขึ้นกับประจำเดือน บางคนวิตกกังวลและคิดมาก
จนนอนไม่หลับ กลัวว่าจะผิดปกติจนถึงขั้นเป็นมะเร็งเต้านม
บทความนี้จึงน่าเป็นประโยชน์สำหรับสตรีโดยทั่ว ๆ ไปได้เรียนรู้
และเข้าใจในเรื่องการปวดเต้านม

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa