พูดคุยกันวันละนิด สร้างพัฒนาการแก่เด็ก

การพูดคุยระหว่างพ่อกับลูก มีส่วนช่วยเสริมพัฒนาการเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ แต่ด้วยอิทธิพลของอุปกรณ์สื่อสารในปัจจุบัน พบว่า กลายเป็นสาเหตุให้มีการพูดคุยกันน้อยลง

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa