น้ำมันหอมระเหย ตอนที่ 2

September 15, 2010 by  
Filed under สมุนไพรน่ารู้

ชนิดของน้ำมันหอมระเหย
ส่วนที่ใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์
1. น้ำมันเวทิเวอร์ท (Vetvert)
รากแห้ง
· กลิ่นอบอุ่น
· ปรับสภาพสมดุลย์ในจิตใจ ทำให้จิตใจสงบ
2. น้ำมันกระดังงาไทย (Ylang Ylang)

น้ำมันหอมระเหย ตอนที่ 1

September 12, 2010 by  
Filed under สมุนไพรน่ารู้

น้ำมันหอมระเหยเป็นสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วย C ,H,O โครงสร้างโมเลกุลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ carboxilic group ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงความเป็นขั้วของน้ำมัน และ Hydrocarbon chain ซึ่งจะเเตกต่างกันตามแต่ชนิดของน้ำมันและทำให้คุณสมบัติของน้ำมันแตกต่างกัน เช่น จุดเดือด จุดหลอมเหลวของน้ำมันเป็นต้น
น้ำมันหอมระเหยถูกนำมาใช้ในทางสุคนธศาสตร์บำบัด (Aromatherapy) และในทางสปา ทั้งยังนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของสบู่ เนื่องจากกลิ่นหอม ทำให้เกิดผลต่อร่างกาย จิตใจ และความรู้สึก มีสรรพคุณช่วยให้จิตใจชื่นบาน สดชื่น กระปรี้กระเปร่า ผ่อนคลายและทำให้สงบตามแต่คุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหย ชนิดนั้นๆ

การทำสบู่ก้อน:How to make a bar soap

1.1 คัดเลือกไขมันที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตั้งสัดส่วนและปริมาณไขมันแต่ละชนิด

1.2 คัดเลือกชนิดด่าง ตามวัตถุประสงค์ เช่น ต้องการทำสบู่ก้อนใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ ทำสบู่เหลวใช้

โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นต้น

1.3 คำนวณปริมาณด่างที่ใช้ในสูตรโดยนำน้ำหนักไขมันแต่ละชนิดมาคำนวณปริมาณด่าง โซเดียมไฮดรอก-ไซด์ หรือโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ แล้วเอามาคิดคำนวณปริมาณรวมกันดังตัวอย่าง

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa