คาถาป้องกันภัยทั้ง10ทิศ

November 28, 2010 by  
Filed under Merit Talk

บูระพารัสมิง พรพุทธะคุณัง บูรพารัสมิง พระธัมเมตัง บูรพารัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

อาคะเนยรัสมิง พรพุทธะคุณัง อาคะเนยรัสมิง พระธัมเมตัง อาคะเนยรัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะ ภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุฯ

คาถาป้องกันผี

November 28, 2010 by  
Filed under Merit Talk

คาถาป้องกันผี
เชื่อกันว่าคาถานี้ใช้สวดภวานาเพื่อให้ภูตผีไม่กล้าเข้าใกล้ หรือ เป็นกำลังใจเมื่อคิดว่าเจอผี หรือ วิญญาณ
นะโมพุทธายะ มะพะ ทะนะ ภะ กะ สะ จะ
สัพเพทวาปีสาเจวะ อาฬะวะกาทะโยปิยะ
ขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสวา สัพเพยักขา
ปะลายันติ สักกัสสะ วะชิราวุธัง
เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง
อะฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง
ยะมะนัสสะ นะยะนาวุธัง
อิเมทิสวา สัพเพยักขา ปะลายัน

คาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น

November 28, 2010 by  
Filed under Merit Talk

คาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น
เชื่อกันว่าพระคาถาบทนี้จะช่วยทำให้ผู้สวดเสมือนมีกำแพงแก้วเจ็ดชั้นมาคุ้มครองให้ปลอดภัยจากสิ่งไม่ดี วิญญาณร้าย สัตว์ร้่ายทั้งปวง
พุทธัง สัตตะรัตนะมหาปาการัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สัตตะรัตนะมหาปาการัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สัตตะรัตนะมหาปาการัง สะระณัง คัจฉามิ

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa