อาการปวดเต้านม:Breast Pain or Mastalgia

สตรีส่วนมากจะมีความวิตกกังวลมากเวลามีอาการปวด
เต้านมซึ่งเกิดขึ้นได้เสมอ ๆ ในวัยเจริญพันธุ์ บางคนจะมีอาการ
ปวดคัดตึงก่อนมีประจำเดือน แต่บางคนก็มีอาการปวด
ตลอดเวลาไม่ขึ้นกับประจำเดือน บางคนวิตกกังวลและคิดมาก
จนนอนไม่หลับ กลัวว่าจะผิดปกติจนถึงขั้นเป็นมะเร็งเต้านม
บทความนี้จึงน่าเป็นประโยชน์สำหรับสตรีโดยทั่ว ๆ ไปได้เรียนรู้
และเข้าใจในเรื่องการปวดเต้านม

โรคเลือดจาง :Anemia

โลหิตจางหรือโรคเลือดจาง คือ ภาวะที่ในร่างกายมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ จึงทำให้ความสามารถในการขนส่งออกซิเจนลดลง ทั้งนี้สามารถวัดปริมาณเม็ดเลือดแดงจากระดับฮีโมโกลบินในร่างกาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากแน่ใจแล้วว่าในร่างกายผู้ป่วยคนนั้นมีภาวะเลือดจาง ต้องทำการหาสาเหตุที่ทำให้เลือดจางก่อน จึงทำการแก้ไขหรือรักษาที่สาเหตุเพื่อไม่ให้เกิดการเลือดจางขึ้น

อาการที่พบ ได้แก่ เหนื่อยง่าย เพลีย ล้า บางครั้งมีไข้บ่อย มือซีด ตาเหลือง ผมร่วง เป็นเหน็บชา การรับรสของลิ้นไม่ค่อยดี มีแผลง่าย ผิวหยาบ เป็นริดสีดวงบ่อยๆ เป็นต้น

โรคไฟลามทุ่ง : Erysipelas

ลักษณะของโรค คือ มีผื่น แดง บวม มีขอบเขตชัดเจนปวด แสบ ร้อน ของผิวหนังชั้น subcutaneous tissue หรือ superficial skin เกิดมาจาการติดเชื้อแบคทีเรีย ส่วนใหญ่เป็น group A streptococcus ,S. aureus และ H. influenzae มักเจอในคนที่ภูมิต้านทานไม่ดี และผิวหนังมีแผลเปิด พบเยอะไหนกรณีที่เป็นโรคเบาหวานร่วมด้วย

ระดับ ความรุนแรงของการอักเสบ ขึ้นกับภูมิต้านทาน อันได้แก่ อายุ การขาดสารอาหารบางตัว เด็กเล็ก โรคประจำตัว พบมากช่วงหลังน้ำท่วม เพราะ เมื่อน้ำขัง ผิวหนังอาจเปิด และ เกิดการติดเชื้อ รักษาโดยการใช้ยาฆ่าเชื้อ ระยะเวลาโดยประมาณ10วันอย่างน้อย

เริมอวัยวะสืบพันธุ์ (Genital Herpes): อาการ การรักษา

เริมอวัยวะสืบพันธุ์ คือ โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Herpes Simplex Serotype 2 เข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุหรือทางผิวหนังที่ถลอก แล้วแฝงตัวหลบอยู่ภายในเส้นประสาท มีระยะฟักตัว 1- 2 สัปดาห์ มักแสดงอาการหลังสัมผัสโรคใน 4-7 วัน และ เมื่อปรากฏอาการแล้วผู้ป่วยที่ติดเชื้อบางคนอาจไม่ทราบว่าตนเป็นโรคอะไรและบางครั้งมักอายที่จะไปพบแพทย์ ดังนั้นบางครั้งอาจทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้น SiamHealthAndBeauty.com จึงนำเสนอความรู้เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาได้อย่างทันท่วงที

การใช้ยาในการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน

การใช้ยาในการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน มี 2 แบบ
1. ยาต้านการสลายกระดูก : Estrogen, Tamoxifen, Calcitonin, Bisphosphase, Gallium nitrate, Strontium salt, Potassium bicarbonate
2. ยาเพิ่มการสร้างกระดูก : Sodium fluoride, parathyroid hormone, IGF-I, Strontium salt, Silicon containing compound

โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)

ความหมาย : “โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)” คือ ภาวะที่ปริมาณมวลกระดูกทั่วร่างกายลดลง ร่วมกับ การเปลี่ยนแปลงโรคงสร้างภายในที่เสื่อมลง สูญเสียความแข็งแรง อาจแตกหักได้ง่าย

ปอดอักเสบชุมชน (Community Acquired Pneumonia)

“ปอดอักเสบชุมชน (Community Acquired Pneumonia)” คือ โรคที่เกิดจากปอดติดเชื้อนอกโรงพยาบาล หรือ คือการที่ป่วยด้วยโรคนี้หลังออกจากโรงพยาบาลสามสัปดาห์ แต่ในทางตรงกันข้ามหากเป็น ปอดอักเสบ ในช่วงสามสัปดาห์แรก ที่ออกจากการรักษาที่โรงพยาบาลจะเรียก “ปอดอักเสบที่เกิดในโรงพยาบาล (Hospital Acquired Pneumonia)” โรคนี้จัดเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังโรคหนึ่งเพราะถือเป็นสาเหตุการตายและเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนสูงมากชนิดหนึ่งของประชากรโลก

โรคลมชัก (Epilepsy): สาเหตุ อาการและการรักษา

โรคลมชัก (Epilepsy) คือ โรคที่เกิดจากภาวะผิดปกติของสมอง โดยเกิดจากการปลดปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติออกมาชั่วครู่ และจะแสดงอาการโดยการชัก (seizure) มากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไปร่วมกับอาการเฉพาะ เช่น การเกร็ง การขาดการรู้สึกตัว

โรคข้อและรูมาติสซั่ม (Rheumatic disease) : สาเหตุ อาการ และการรักษา

อาการของโรคข้อและรูมาติสซั่ม (Rheumatic disease) เป็นกลุ่มอาการที่แสดงความปวด ทางข้อ กระดูก เอ็น เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และกล้ามเนื้อ คนไข้หลายคนมีความทุกข์ทรมานกับโรคนี้มาก เพราะอาการของโรคมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต SiamHealthAndBeauty.com จึงนำเรื่องนี้มาเป็นความรู้แก่ประชาชนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa