ปันผลอีกแล้ว สำหรับ KFLTFDV และ KFSDIV

ประกาศปันผลอีกครั้งสำหรับ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDV) และ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) ดีใจด้วยสำหรับคนที่ถือกองทุนนี้อยู่นะครับ

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) ปันผลรอบ 1 เม.ย. 2555 – 30 มิ.ย. 2555 จำนวน 0.50 บาท/หน่วย

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) ประกาศปันผลอีกครั้งของรอบบัญชี 1 เม.ย. 2555 – 30 มิ.ย. 2555 นี้ โดยปันผลออกมาหน่วยละ 0.50 บาท ที่ราคา Nav ประมาณ 14.22 บาท คิดเป็นอัตราปันผลที่ 0.5/14.22 *100% = 3.5% ต่อ 3 เดือน หรือ ประมาณ 3.5%*4=14% ต่อปี

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa