การทำสังฆทานตามวันเกิด

June 17, 2012 by  
Filed under Merit Talk

การทำสังฆทานซึ่งจะกระทำได้นั้นตามพุทธบัญญัติกล่าวนั้นต้องมีพระภิกษุ 4 รูปขึ้นไป จึงกระทำสังฆทานได้ ถ้าวัดนั้นมีไม่ถึงเราจะเรียกว่าถวายไทยธรรม มักจะมีคนถามเรื่องการถวายสังฆทานว่าทำอย่างไร หรือต้องเตรียม อะไรไปถวายพระด้วย จึงจะเหมาะสมกับตัวเรา ตามยุคตามสมัย ผู้เขียนจึงอยากจะแนะนำดังนี้

การจัดตั้งหิ้งพระที่ถูกต้อง และการเชิญพระเข้าบ้าน

June 17, 2012 by  
Filed under Merit Talk

การจัดตั้งหิ้งพระหรือหิ้งเทพ ควรหันหน้าพระประธานไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ทิศอิสาน เรียกว่า “ทิศเศรษฐี”Wink หรือ ทิศตะวันออก หรือ ทิศเหนือ เป็นที่นิยมมาก

อนิสงส์สร้างหรือถวายหนังสือ

August 15, 2011 by  
Filed under Merit Talk

อนิสงส์สร้างหรือถวายหนังสือ ดั่งประทีปส่องทางให้เห็นนรกและสวรรค์ ผู้นั้นจะได้อานิสงส์เพิ่มพูน กุศลจริยาเป็นเอนกอนันต์ ได้รับชัยชนะต่อจิตใจตนเอง และผู้อื่น มีความรู้ การศึกษาสูง บังเกิดผลบุญอันยิ่งใหญ่ไพศาลทั้งในชาตินี้ และชาติหน้า

อานิสงส์ถวายผ้าพนัง (ฝาผนัง)

May 29, 2011 by  
Filed under Merit Talk

ครั้งพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัพพัญญู เสด็จประทับอยู่ในเชตวันมหาวิหาร ณ กรุงสาวัตถี สมเด็จพระเจ้าปัสเสนทิโกศล ได้ถือเครื่องสักการบูชามีของหอมเป็นต้น พร้อมกับบริวารได้ไปสู่ สำนักพระเชตวันมหาวิหาร เพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นไปถึงแล้วก็บูชาด้วยเครื่องสักการะนั้น และนั่งที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วทูลถามว่า ข้าแต่

อานิสงส์ถวายผ้าจำนำพรรษา

May 15, 2011 by  
Filed under Merit Talk

อานิสงส์ถวายผ้าจำนำพรรษา ผ้านุ่งห่มต่างๆ
ได้ผลบุญตอบแทนทันทีในปัจจุบันจากแรงอธิษฐาน นำมาซึ่งอายุ วรรณะ สุขะ พละ และความเจริญทั้งปวง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จะเป็นผู้มีผิวพรรณงดงาม สุ้มเสียงไพเราะ มีลาภยศ และบริวารแวดล้อมถึงซึ่งความสำเร็จเสมอไป อีกทั้งยังเป็นการสะสมปัจจัยอันยิ่งใหญ่เพื่อเดินทางสู่ภพต่อไป เมื่อดับชีพวายชนม์ก็ไปเกิดบนสรวงสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติสืบไป

การจุดธูปบูชาเพื่อเสริมดวงชะตา

April 6, 2011 by  
Filed under Merit Talk

การจุดธูปเสริมดวงชะตา ความหมายของการจุดธูป วิธีการจุดธูป ไหว้พระ ไหว้เจ้าที่ การสักการะใช้ธูปกี่ดอก การจุดธูปบูชา ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ การจุดธูป เทียน เพื่อสักการะบูชาสิ่งต่างๆจะต้องใช้ธูปกี่ดอก เป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบทอดต่อๆกันมา วัตถุมงคลเสริมดวงชะตา วัตถุมงคลเสริมดวงชะตา ปี 2553

อานิสงส์ถวายปราสาทผึ้ง

December 28, 2010 by  
Filed under Merit Talk

ในกาลครั้งหนึ่งนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่กรุงสาวัตถี เป็นที่โคจรบิณฑบาตพระองค์ประทับอยู่ในบุพพารามวิหาร ทรงขวนขวายแต่ที่จะรื้อเวไนยสัพพะสัตว์ทั้งปวง ให้
ออกจากสังสารวัฎตรัสพระสัทธรรมเทศนาโปรดสัตว์ ให้ได้มรรคสี่ ผลสี่ ประดิษฐานในพระนิพพาน
อันเกษมสุขนิราศภัย

อนิสงส์ถวายดอกไม้ธูปเทียน

December 28, 2010 by  
Filed under Merit Talk

เรื่องเล่าอานิสงส์ในสมัยพุทธกาล
ในครั้งพุทธกาลก็มีผู้กระทำมาแล้วย่อมมีผลานิสงส์ อย่างอเนกประการ คือ นายสุมนมาลากร มีเรื่องอยู่ว่านายสุมนมาลาการนี้ เก็บดอกมะลิ มาถวาย พระเจ้าพิมพิสารวันละ ๘ ทะนาน และรับเงิน ๘ กหาปณะต่อวัน ขณะที่เขาเก็บดอกไม้อยู่นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกบิณฑบาต ภายในพระนคร พร้อมด้วย พระภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ รูป เป็นบริวาร นายสุมนมาลาการเห็นก็เกิด จิตเลื่อมใสคิดอยากจะทำบุญ แก่พระตถาคต แต่ไม่เห็นอย่างอื่นนอกจาก

คาถาบูชาดวงชะตา

December 27, 2010 by  
Filed under Merit Talk

เพื่อเสริมดวงชะตา จงผูกดวงชะตาของตน พร้อมเขียนชื่อนามสกุลของตนไว้ใต้ดวงชะตาหรือดวงที่เรียกว่า “ดวงพิชัยสงคราม” แล้วเอาดวงชะตาบรรจุหรือวางตั้งไว้ข้างฐานพระ เมื่อจะบูชาดวงชะตาพึงว่าคาถานี้ เพื่อจะได้เกิดลาภสักการะ เป็นสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเลิศล้นดีนักแล ฯ

คาถาอิติปิโส ๘ ทิศ

December 27, 2010 by  
Filed under Merit Talk

สิทธิการิยะ พระอิติปิโส ๘ ทิศนี้มีอานุภาพมากหลาย ป้องกันได้สารพัดตามใจปรารถนา พระอาจารย์เจ้ากล่าวไว้ว่า ฝอยท่วมหลังข้างแลมีอุปเท่ห์มากมายเหลือจะพรรณนา จะกล่าวไว้ย่อ ๆ พอเป็นบรรทัดฐานดังนี้
แม้จะยาตราไปทางสารทิศใด ให้ภาวนาพระคาถาประจำทิศตามทิศที่จะไปนั้น หรือทำน้ำมนต์ลูบหน้าปะพรมพาหนะที่จะไป จะปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง ไม่มีมารบกวนเลย ป้องกันได้สารพัด แม้ว่าทิศที่จะไปนั้นจะต้องผีหลวงหรือหลาวเหล็ก (ทิศที่ร้ายตามตำราโหราศาสตร์) ก็ดี คุ้มกันได้สิ้น ไปสงครามก็มีชัยชนะ ไปทำมาค้าขายก็กำไร มีความเจริญรุ่งเรืองบังเกิดลาภผลพูนทวี จะลงเป็นประเจียดป้องกันศาตราอาวุธก็ได้ ทั้งเป็นเสน่ห์แก่ฝูงชนทั้งปวง เขียนบูชาไว้กับบ้านเรือน ป้องกันภัยอันตรายได้ทุกอย่าง

« Previous PageNext Page »

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa