โรคไข้ปวดข้อยุงลาย การป้องกันและการควบคุมโรค


โรคไข้ปวดข้อยุงลาย การป้องกันและการควบคุมโรค

chikun2วันนี้ไปเจอประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อให้กับผู้ที่สนใจนะครับ

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย การป้องกันและการควบคุมโรค

ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ ชิคุนกุนยา เกิดขึ้นในภาคใต้แล้วนั้น สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2552 – 20 พ.ค. 2552 มากกว่า 20000 ราย แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต และมีพื้นที่ระบาดซึ่งเดิมอยู่ในจังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ สงขลา ขยายวงกว้างออกไปยังจังหวัดอื่นๆของภาคใต้

โรคไข้ปวดข้อยุงลายที่เกิดจากเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา ซึ่งติดต่อจากผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ยุงลาย

1. มีอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

2. เป็นยุงที่กัดกินเลือดคนในเวลากลางวัน

3. ชอบวางไข่ในน้ำใส นิ่ง ในภาชนะและเศษวัสดุเหลือใช้ บริเวณบ้านและสวน และ

4. ไข่จะเจริญเติบโตเป็นลูกน้ำ ตัวโม่ง และยุงตัวเต็มวัย ภายใน 7-11 วัน

คนที่ได้รับเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาจากการถูกยุงลายกัด จะเริ่มป่วยภายหลังจากได้รับเชื้อประมาณ 2-12 วัน ด้วยอาการมีไข้สูง ตามมาด้วยอาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ มีผื่นแดงตามลำตัว ข้อบวม และปวดกระบอกตา โรคนี้ยังไม่มียารักษาเฉพาะ แพทย์จะรักษาตามอาการ

ถึงแม้จะไม่มีรายงานว่า โรคนี้ทำให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่อาการปวดข้อทำให้ผู้ป่วยทนทุกข์ทรมานเป็นเวลาหลายสัปดาห์ บางรายนานถึง 2-3 เดือน ดังนั้น เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลายดังกล่าว กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จุงขอแนะนำให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและควมคุมโรค โดยพร้อมเพรียงกัน ดังต่อไปนี้

1. ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือเดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดภายใน 2 สัปดาห์ ถ้ามีอาการไข้สูงร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ปวดข้อ หรือมีผื่นแดงตามลำตัว ให้รับไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย รักษา และรับคำแนะนำที่ถูกต้อง

2. ถ้าผลการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ระบุว่าท่านป่วย หรืออาจป่วยด้วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ขอความร่วมมือให้ท่านป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสชิคุนกุนยา ซึ่งอาจมีอยู่ในตัวท่านไปสู่บุคคลอื่นตามคำแนะนำข้างล่างนี้อย่างเคร่งครัด เป็นเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีไข้

2.1 งดเว้น หรือชะลอการเดินทางไปพื้นที่อื่นๆ

2.2 นอนในมุ้ง หรือในห้องที่มีมุ้งลวด หรือทายากันยุง หรือจุดยากันยุง ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน

2.3 ทายากันยุงและสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาวทุกครั้ง ที่เข้าไปทำงานในสวน

3. ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาด โดยเฉพาะผู้อยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือผู้ที่ไปมาหาสู่ที่บ้านผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ให้เฝ้าระวังตนเอง 2 สัปดาห์ ถ้ามีอาการไข้สูง ร่วมกับอาการปวดข้อ หรืออาการผื่นแดงตามลำตัว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำข้อ 1 และ 2

4. ประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ควรร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์อย่างเข้มแข็ง ซึ่งจะมีผลต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อีกด้วย โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้

4.1 สำรวจและช่วยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้าน รอบบ้าน และในสวนด้วยวิธี 4 ป. คือ

– ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด

– เปลี่ยนน้ำในภาชนะใส่น้ำทุกสัปดาห์

– ปล่อยปลากินลูกน้ำ

– ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

4.2 ระมัดระวังป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด โดยปฏิบัติตามแนวทางในข้อ 2.2 และ 2.3

ประกาศโดย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

http://www.thaivbd.org/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=0

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa