โรคโลหิตจาง: อาการและการวินิจฉัย


โรคโลหิตจาง คือ สภาวะที่มีปริมาณเม็ดเลือดแดงในกระแสเลือดต่ำกว่าปกติ ทำให้การนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ในร่างกายน้อยลง เพราะ ปริมาณฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ที่น้อยลง ในการวินิจฉัยจะอาศัยระดับฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) เป็นเกณฑ์ แต่บางภาวะก็ไม่สามารถแยกด้วยปริมาณฮีโมโกลบินได้  เช่น ระยะแรกของการเสียเลือดแบบเฉียบพลันเป็นต้น ดังนั้น SiamHealthAndBeauty.com จึงนำเสนอเรื่องนี้พอสังเขปถึงอาการและการวินิจฉัย เพื่อที่ผู้อ่านได้มีความเข้าใจและหากพบข้อสงสัยจะได้รับการตรวจได้ทันท่วงที

อาการโรคโลหิตจาง

 • กลุ่มอาการจากการขาดออกซิเจนในระดับเนื้อเยื่อ ได้แก่ เวียนหัว อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
 • กลุ่มอาการทางระบบหายใจ เช่น หายใจเร็ว หอบ
 • กลุ่มอาการทางระบบหัวใจ เช่น ใจสั่น การได้ยินเสียงในหู อัตราการไหลเวียนเลือดที่แรงขึ้น

การซักประวัติเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย

1. ระยะเวลาที่เป็น : หากเกิดอาการในระยะเวลาอันสั้น คือ ภาวะโลหิตจางจากการเสียเลือด หรือ ถ้าเกิดมานานแล้วอาจเกิดจากการที่ไขกระดูกมีความผิดปกติ

2. อาการของทางเดินอาหาร : เช่น ถ่ายเป็นสีดำ แน่นท้อง เป็นริดสีดวงทวาร  หรือ อาการที่แสดงถึงการเสียเลือดเรื้อรัง

3. การมีประจำเดือน และ การมีบุตร : พบว่าความผิดปกติของประจำเดือน หรือ แม้แต่การคลอดลูกแฝด ก็มีผลต้อภาวะโลหิตจางด้วย

4. ยาและสารพิษ : ยากลุ่มที่มีผล คือ กลุ่มแอสไพริน ซึ่งมีผลต่อการเกิดเลือดออกได้ง่าย และรวมถึงการที่คนไข้ทำงานเกี่ยวกับการใช้สารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลง

5. ประวัติโรคเลือดในครอบครัว : เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่ส่งทางพันธุกรรม ดังนั้นการถามประวัติส่วนนี้จะช่วยให้เข้าถึงการวินิจฉัยที่ถูกต้องได้ โรคที่มีผลต่อโรคเลือดจาง เช่น G6PD, Thalassemia (ทาลัสซีเมีย) เป็นต้น

โดย

ภญ. Piglet & ภก. Pooh

SiamHealthAndBeauty.com

Comments

comments

Comments

One Response to “โรคโลหิตจาง: อาการและการวินิจฉัย”

 1. admin on August 27th, 2010 10:57 pm

  การรักษาโรคเลือดจาง

  ในกรณีที่ไม่ร้ายแรง
  + แนะนำให้รับประทานกรดโฟลิค (folic acid) ที่จะกระตุ้นให้ไขกระดูกผลิตเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น
  + รวมทั้งรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ และเน้นผักใบเขียวจัด

  กรณีที่เป็นมาก
  + อาจใช้การให้เลือดช่วงสั้นๆ ทั้งนี้แล้วแต่วิจารณญาณของแพทย์

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa