โรคเลือดจาง :Anemia


171435เนื่องจากพบว่าในขณะนี้พบผู้ป่วยโรคเลือดจางมากขึ้นในสังคม Siam Health and Beauty.com จึงได้นำเสนอถึงโรคนี้ เพื่อเป็นความรู้ให้คุณผู้อ่านค่ะ โลหิตจางหรือโรคเลือดจาง คือ ภาวะที่ในร่างกายมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ จึงทำให้ความสามารถในการขนส่งออกซิเจนลดลง ทั้งนี้สามารถวัดปริมาณเม็ดเลือดแดงจากระดับฮีโมโกลบินในร่างกาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากแน่ใจแล้วว่าในร่างกายผู้ป่วยคนนั้นมีภาวะเลือดจาง ต้องทำการหาสาเหตุที่ทำให้เลือดจางก่อน ดังนั้นจึงทำการแก้ไขหรือรักษาที่สาเหตุเพื่อไม่ให้เกิดการเลือดจางขึ้น

อาการที่พบ ได้แก่ เหนื่อยง่าย เพลีย ล้า บางครั้งมีไข้บ่อย มือซีด ตาเหลือง ผมร่วง เป็นเหน็บชา การรับรสของลิ้นไม่ค่อยดี  มีแผลง่าย ผิวหยาบ เป็นริดสีดวงบ่อยๆ เป็นต้น

ann103 ค่าปกติเม็ดเลือด

Test                                             Females               Males

Hematocrit (%)                              36-48             40-52

Hemoglobin (gm/dL)           12.0-16.0        13.5-17.7

Red blood cells(x 106/ul)        4.0-5.4         4.5-6.0

Mean cell volume (fl)                80-100         80-100

ann103 สาเหตุของโรคเลือดจาง

  • เกิดการเสียเลือดอย่างมากในระยะเวลาสั้นๆ เช่น ประสบอุบัติเหตุ
  • พันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย ภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD
  • การขาดสารอาหาร เช่น วิตามินบี 12 ธาตุเหล็ก
  • โรคบางอย่าง เช่น มะเร็งเม็ดเลือด  ไขกระดูกผิดปกติ โรค SLE โรคตับ

ann103 การตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆที่ช่วยหาสาเหตุของโลหิตจาง

Reticulocyte count

ตรวจเพื่อแยกสาเหตุของโลหิตจางที่เกิดจากการทำลายเม็ดเลือดแดงมากเกินไปออกจากโรคที่เกิดจากการสร้าง
เม็ดเลือดแดงได้น้อยลง

Direct Coombs’ test

ตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค Autoimmune hemolytic anemia (AIHA)

Hemoglobin analysis

ตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมธาลัสซีเมีย

Serum ferritin และ iron study

ยืนยันการวินิจฉัยโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

Urine hemosiderin

การตรวจกรองในรายที่สงสัยโรคโลหิตจาง PNH

Ham’s test

ตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคโลหิตจาง PNH

Bone marrow study

ตรวจเพื่อหาโรคที่มีความผิดปกติในการสร้างเม็ดเลือดแดงบางชนิด เช่น aplastic anemia, leukemia,
multiple myeloma และ myelophthisis

Osmotic fragility

ตรวจเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค hereditary spherocytosis

G-6-PD level หรือ methemoglobin reduction test

ตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยภาวะพร่องเอ็นไซม์ G-6-PD ซึ่งต้องระวังการแปลผลในขณะที่มี
reticulocytosis อาจได้ผลลบลวงได้

Creatinine

ตรวจเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคไตวายเรื้อรัง

Liver function, ultrasound abdomen

ตรวจเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคตับแข็ง

Thyroid function

ตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคต่อมธัยรอยด์ทำงานต่ำ

Indirect bilirubin, LDH, haptoglobin

ตรวจเพื่อช่วยในการวินิจฉัยว่ามีการทำลายของเม็ดเลือดแดง (hemolysis)

serum B12 level

ตรวจเพื่อยืนยันภาวะขาดวิตามิน บี 12

ann103 การรักษาโรคเลือดจาง

ทำโดยการรักษาสาเหตุของโรค เสริมธาตุเหล็ก และวิตามิน ปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหาร โดยรับประทานอาหารที่วิตามินบี 12 อันได้แก่ พบมากในตับ ไต รองลงมาได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่แดง และอาหารหมักดอง เช่น กะปิ น้ำปลา เต้าเจี้ยว อาหารที่มาจากพืชผักทั้งหมดไม่มีวิตามิน บี 12เลย ยกเว้นอาหารหมักดอง ผู้บริโภคมังสวิรัติชนิดเคร่งครัด จึงควรบริโภค อาหารที่ได้จากการหมักด้วย การขาดวิตามิน บี12 ต้องใช้เวลา 10-15 ปี หรือนานกว่านั้น เนื่องจากเป็นวิตามินที่ละลายน้ำเพียงชนิดเดียว ที่มีการสะสมในร่างกายได้มาก

นอกจากนั้น คือ การรักษาด้วยยา(ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์,ยาปฏิชีวนะ,ยาเคมีบำบัด)  การเติมเลือด การฉีดยา erythropoietin การผ่าตัด หรือ การปลูกถ่ายไขกระดูก

ann103 การป้องกันการเกิดเลือดจาง

•          การรับประทานอาหาร (เหล็ก, วิตามิน บี 12 , กรดโฟลิค)

•          งดเหล้า

•          หลีกเลี่ยงการรับประทานยาที่ไม่จำเป็น

•          หลีกเลี่ยงยาฆ่าแมลง , ยาฆ่าแมลง, สารเคมี, สี

•          หลีกเลี่ยงอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ยาฆ่าและสารเคมี

(รวบรวม และ เรียบเรียง โดย Siamhealthandbeauty.com)

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa