โรคสะเก็ดเงินที่เล็บ


โรคสะเก็ดเงินที่เล็บ

โรคสะเก็ดเงินที่เล็บ (nail psoriasis) เป็นความผิดปกติของเล็บที่พบในโรคสะเก็ดเงิน อาจมีอาการเป็นเฉพาะที่เล็บ หรือพบร่วมกับอาการอื่นของโรคสะเก็ดเงิน เช่น รอยโรคสะเก็ดเงินที่ผิวหนัง ขุยที่หนังศีรษะ หรืออาจมีข้ออักเสบร่วมด้วยได้

สาเหตุ
เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนังที่ผิดปกติบริเวณใต้โคนเล็บ (nail matrix) และบริเวณใต้แผ่นเล็บ (nail bed) ทำให้เกิดการอักเสบและมีรอยโรคเกิดขึ้นที่แผ่นเล็บ (nail plate)

อาการและอาการแสดง
หากรอยโรคสะเก็ดเงิน เกิดขึ้นที่ใต้โคนเล็บ (nail matrix disease) เล็บที่งอกออกมา อาจพบ รอยหลุม (pitting), ร่องขวาง (Beau’s lines), เล็บแยกชั้น (onychomadesis), เล็บขรุขระไม่เรียบ (trachyonychia), หรืออาจพบจุดขาวที่เล็บ (leuconychia)
หากรอยโรคสะเก็ดเงิน เกิดขึ้นที่ใต้แผ่นเล็บ (nail bed disease) แผ่นเล็บที่งอกออกมา อาจมีลักษณะหนาและแข็ง (subungual hyperkeratosis), แผ่นเล็บไม่ติดกับฐานเล็บ (onycholysis), มีจุดเลือดออกใต้เล็บ (splinter hemorrhages), หรืออาจพบวงคราบสีเหลืองหรือสีส้มที่เล็บ (oil spot or salmon patch)

การวินิจฉัยโรค

สามารถให้การวินิจฉัยจากลักษณะของเล็บที่ผิดปกติดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับการมีรอยโรคสะเก็ดเงินที่อื่น ๆ ของร่างกาย หากรอยโรคไม่ชัดเจน สามารถยืนยันการวินิจฉัยด้วยการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิสภาพเพิ่มเติม

การวินิจฉัยแยกโรค

ควรแยกออกจากโรคอื่นๆที่เล็บ เช่น เชื้อราที่เล็บ (onychomycosis), การอักเสบที่เล็บชนิดอื่น ๆ เช่น lichen planus

การรักษา โรคนี้เป็นโรคที่รักษาค่อนข้างยาก อาจต้องใช้การรักษาร่วมกันหลายวิธี ได้แก่

1. หลีกเลี่ยงการชนหรือการกระแทกซ้ำ ๆ ที่เล็บ (avoid repeated minor trauma )

2. ใช้ยาทา ซึ่งมีอยู่สองกลุ่มคือ steroids และ calciprotriene

3. ฉีดยา steroid ที่เล็บเป็นวิธีที่ได้ผลดี แต่มีข้อเสีย คือ จะเจ็บปวดมากขณะฉีดยา

4. ยากินมักใช้ในรายที่เป็นมาก หรือมีอาการทางระบบอื่นๆร่วมด้วย ยาที่นำมาใช้ ได้แก่ acitretin, methotrexate, cyclosporine หรือยากลุ่ม biologics ซึ่งยากลุ่มเหล่านี้ มักมีผลข้างเคียงกับระบบอื่น ๆ จึงจำเป็นต้องมาพบแพทย์ เพื่อปรับยา และเฝ้าระวังอาการข้างเคียงอย่างสม่ำเสมอ

5. เลเซอร์ชนิด pulsed dye laser จากการศึกษาพบว่าได้ผลค่อนข้างดี ต้องทำเดือนละครั้งติดต่อกัน 3-5 ครั้ง ข้อเสียคือค่อนข้างเจ็บปวด และมีค่าใช้จ่ายสูง

การพยากรณ์โรค

เป็นโรคที่รักษาค่อนข้างยาก มีโอกาสกลับเป็นซ้ำได้

คำแนะนำสำหรับการดูแลเบื้องต้นด้วยตนเอง

1. ควรหลีกเลี่ยงการชนหรือการกระแทกซ้ำ ๆ ที่เล็บเนื่องจากอาจกระตุ้นให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น (may aggravate the isomorphic (Köbner) response)

2. ควรทาครีมให้ความชุ่มชื้นที่มือและเล็บบ่อย ๆ และสม่ำเสมอ

3. ควรหลีกเลี่ยงการทำเล็บ แต่งเล็บ

4. ควรตัดเล็บให้สั้น

5. ควรใส่ถุงมือ เมื่อต้องใช้มือทำงานบ้าน หรือทำงานที่มีคราบน้ำมัน

6. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมี และตัวทำละลาย (solvent) โดยตรง

พญ. ชนิตว์วัณณ์ วิชญชาคร

สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa