โรคมือเท้าปาก : Hand-foot-and-mouth Disease


โรคมือเท้าปาก : Hand-foot-and-mouth Disease

โรคระบาดในเด็กเล็กพื้นที่เขตร้อนและเขตอบอุ่น

hand200

จากประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียนซึ่งเป็นเภสัชกรประจำร้าน พบว่าในหลังจากที่โรคไข้ข้อ หรือ ชิคุนคุนย่า ได้แพร่กระจายเมื่อหลายเดือนก่อนนั้น ขณะนี้ยังมีอีกโรคหนึ่งซึ่งกำลังแพร่กระจายอยู่จะพบว่าคนไข้เด็กโดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี จะมาขอปรึกษาด้วยอาการของโรคนี้จำนวนมาก จึงอยากนำเสนอ เรื่องโรคมือเท้าปาก ในเด็ก เพื่อเป็นความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นต่อผู้ปกครองและคุณครูในแง่ของการรักษาและป้องกันการเกิดโรคดังกล่าว

สาเหตุของโรคมือเท้าปาก : โรคมือเท้าปากเกิดจากเชื้อไวรัสหลายชนิด เช่น Coxsackievirus A5, A7, A9, A10, B2, และ B5 และที่ก่อรุนแรงที่สุด คือ เชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 (Enterovirus 71)

อาการของโรคมือเท้าปาก : ลักษณะเด่น คือ เด็กจะมีตุ่มใสขึ้นกระจัดกระจายในบริเวณมือ เท้า ทั้งหน้ามือและหลังมือ รวมถึงตุ่มใสๆในช่องปาก โดยตุ่มน้ำเหล่านั้นจะทำให้เด็กมีอาการเจ็บปวดและมักไม่ทำให้เกิดอาการคัน ตุ่มดังกล่าวจะแตกออกเป็นแผลเล็กๆและยุบแห้งไปภายใน 1 อาทิตย์ นอกจากนี้อาจมีไข้ต่ำๆ เบื่ออาหาร หรือ อาเจียร ร่วมด้วย บางครั้งจะพบว่าเด็กจะมีอาการคล้ายไข้หวัด มีน้ำมูกไหล เจ็บคอ ไอ จาม ร่วมนำมาก่อนจะมีผื่นดังกล่าวตามมา 3-5 วันนับแต่ได้รับเชื้อ

การติดต่อของโรคมือเท้าปาก : เชื้อโรคจะแพร่กระจายเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางเดินหายใจและทางเดินอาหารเป็นหลัก เช่น การหายใจในที่ที่มีผู้ป่วยอยู่ก่อน ไอหรือจามใส่กัน แม้แต่การสัมผัสตุ่มที่มีเชื้ออยู่แล้วทำเชื้อเข้าปากและจมูกก็จะทำให้สามารถติดต่อกันได้

วิธีป้องกันโรคมือเท้าปาก : โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการดูแลสุขภาพอนามัยของเด็ก เช่น การให้เด็กล้างมือบ่อยๆ และ หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือ เล่นกับเพื่อนที่ป่วยเป็นโรค นอกจากนี้การปลูกฝังให้เด็กรับประทานผักและผลไม้เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานก็เป็นส่วนสำคัญ

การรักษาโรคมือเท้าปาก : เป็นการรักษาตามอาการ เช่น การจ่ายยาลดไข้ ยาปฎิชีวนะ ยาทาแผลในปาก ยาทาต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นกับความเห็นสมควรของผู้เชี่ยวชาญอันได้แก่ แพทย์ และ เภสัชกร นอกจากนี้ผู้ปกครองต้องพยายามให้เด็กๆ ดื่มน้ำเยอะๆ และรับประทานอาหารให้ได้ ในช่วงที่ป่วย เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและโรคอื่นๆที่อาจจะตามมาจากการขาดสารอาหารไปเลี้ยงร่างกาย

โรคมือเท้าปาก

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa