โรคภูมิแพ้ (Allergic Disease): ความหมาย สาเหตุ ชนิด


โรคภูมิแพ้ (Allergic Disease) เป็นโรคที่พบได้บ่อยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ อีกทั้งโรคภูมิแพ้ (Allergic Disease) ยังรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งการเรียน การทำงาน มากกว่านั้นในบางกรณียังอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ SiamHealthAndBeauty.com จึงนำสาเหตุ ชนิดของโรคภูมิแพ้มานำเสนอ

ความหมาย

โรคภูมิแพ้ (Allergic Disease) คือ โรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันร่างกาย (Antibody) จะมีปฏิกิริยาไวและมีความจำเพาะต่อสารก่อภูมิแพ้ (Allergen/Antigen) ชนิดนั้นๆ อาการของโรคภูมิแพ้จะเกิดขึ้นภายหลังสัมผัส หรือ ได้รับสารก่อภูมิแพ้ ภายใน 15- 30 นาที

ความไวผิดปกติ คือ ภาวะอักเสบเรื่อรังจากภูมิแพ้ และแม้ว่าผู้ป่วยจะหยุดการได้รับสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุไปแล้ว การวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ส่วนหนึ่งต้องอาศัยประวัติการกำเริบของอาการผู้ป่วยร่วมด้วย

ตัวอย่างสิ่งที่กระตุ้นการเกิดภูมิแพ้

– กลิ่น ควันบุหรี่ ความเย็น

– น้ำหอม

– อาการทะเล

– สารเคมีบางชนิด

– สีผสมอาหาร เป็นต้น

ชนิดของ โรคภูมิแพ้ (Allergic Disease)

แบ่งตามระบบร่างกายได้ 4 ชนิด ดังนี้

  1. โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ : โรคภูมิแพ้ทางจมูก (Allergic rhinitis) และ โรคหืด (Asthma)
  2. โรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Atopic Dermatitis/Allergic Uticaria)
  3. โรคภูมิแพ้ทางตา (Allergic Conjunctivitis)
  4. โรคภูมิแพ้หลายระบบหรือแบบช็อก (Anaphylaxis)

โรคภูมิแพ้ที่พบมากในประเทศไทย คือ

โรคภูมิแพ้ทางจมูก (Allergic rhinitis)

และ โรคหืด (Asthma)


โดย

ภญ. Piglet & ภก. Pooh

SiamHealthAndBeauty.com

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa