โรคชิคุนกุนยา การป้องกันยุงลาย


โรคชิคุนกุนยา การป้องกันยุงลาย

ยุงลาย

ยุงลาย

ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโรคชิคุนกุนยา

– เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อที่จะได้เกิดความตระหนักและความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย และป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด

– การรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายสัปดาห์ละครั้ง เพื่อลดวงจรชีวิตของยุงลาย

แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายสวน

แหล่งที่สำคัญ ได้แก่ กะลา/กระป๋อง ที่มีน้ำขัง ในสวนยาง สวนผลไม้ สวนปาล์ม แหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น รูต้นไม้ กาบใบ แอ่งหิน และแหล่งเพาะพันธ์ุที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เศษวัสดุเหลือทิ้งที่ขังน้ำได้ โอ่ง อ่าง ไห อ่างคอนกรีต ยางรถยนต์

แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายบ้าน

แหล่งที่สำคัญได้แก่ โอ่งน้ำ อ่างคอนกรีตในห้องน้ำ แจกัน จาน รองขาตู้ กะลามะพร้าว จานรองกระถางต้นไม้ รางน้ำฝน ยางรถยนต์ ฯลฯ

วิธีกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย

– เก็บทำลายเศษวัสดุขังน้ำบริเวณรอบบ้านและในสวนให้หมด

– ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด ปรับปรุงบ้าน บริเวณบ้านให้สะอาด ปราศจากวัสดุเหลือใช้ ที่อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

– ภาชนะปากเปิดให้ใส่สารกำจัดลูกน้ำยุง หรือใช้ศัตรูธรรมชาติของลูกน้ำยุง เช่น ปลากินลูกน้ำ/จุลินทรีย์/ตัวเหนี่ยง/มวน ใส่ในภาชนะขังน้ำ

– พ่น/ใส่สารกำจัดลูกน้ำยุงในแหล่งเพาะพันธ์ุตามธรรมชาติ เช่น สารควบคุมการเจริญเติบโต หรือจุลินทรีย์ผง หรือเทมีฟอสสูตรน้ำ

– เปลี่ยนน้ำในแจกันทุก 5 วัน

– ใส่ดินปลูกต้นไม้หรือปิดไม่ให้น้ำขังในยางรถยนต์

– ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมสำรวจหรือกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา

กระทรวงสาธารณสุข

http://www.thaivbd.org/cms/images/situation/chi_brochure.pdf

Comments

comments

Comments

One Response to “โรคชิคุนกุนยา การป้องกันยุงลาย”

  1. Sangkasi on July 13th, 2010 7:06 am

    ใช้ครับถ้าเราทุกคนดูแลบ้านของตนเองให้ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์
    ชุมชนของเราก็จะหางไกลจากโรคร้ายเหล่านี้

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa