โรคข้อและรูมาติสซั่ม (Rheumatic disease) : สาเหตุ อาการ และการรักษา


โรคข้อและรูมาติสซั่ม (Rheumatic disease) : สาเหตุ อาการ และการรักษา

อาการของโรคข้อและรูมาติสซั่ม (Rheumatic disease) เป็นกลุ่มอาการที่แสดงความปวด ทางข้อ กระดูก เอ็น เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และกล้ามเนื้อ คนไข้หลายคนมีความทุกข์ทรมานกับโรคนี้มาก เพราะอาการของโรคมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต SiamHealthAndBeauty.com จึงนำเรื่องนี้มาเป็นความรู้แก่ประชาชนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

อาการแสดงโรคข้อและรูมาติสซั่ม (Rheumatic disease)

 • ปวดข้อต่อเนื่องหนึ่งถึงสองสัปดาห์ต่อเนื่อง และเมื่อเคลื่อนไหวร่างกายอาการปวดจะเพิ่มมากขึ้น
 • มักมีอาการบวม แดง อุ่น บริเวณข้อที่ปวด
 • มีการบวมของข้อ เนื่องจากเนื้อเยื่อบริเวณรอบๆข้อเกิดการอักเสบ ร่วมกับการบวมน้ำ
 • ในผู้ใหญ่มักพบในข้อเข่ามากกว่าข้ออื่นๆ  แต่ในเด็กเล็ก จะพบการปวดข้อตะโพกมากที่สุด
 • ข้อที่มีอาการปวดรองลงมา คือ ข้อตะโพก ข้อเท้า ข้อไหล่ ข้อมือ
 • บางครั้งหากเกิดการติดเชื้อร่วมด้วย คนไข้อาจมีอาการตัวร้อน หนาวสั่นด้วย

สาเหตุของโรคข้อและรูมาติสซั่ม (Rheumatic disease)

1. โรคข้อและรูมาติสซั่ม (Rheumatic disease)ที่มีการอักเสบของข้อ

สาเหตุ

 • ข้ออักเสบจากการติดเชื้อ เช่น เชื้อแบคทีเรีย ที่เข้าสู่ข้อจากทางกระแสเลือดมักเกิดในคนที่เสพยาโดยการฉีดและมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียมาด้วย นอกจากนี้ได้แก่ การแพร่กระจายของเชื้อจากผิวหลัง ลุกลามมายังข้อ หรือ โดยตรง เช่น ใช้ของแหลมทิ่มแทงสู่ข้อโดยตรง
 • ข้ออักเสบจากการตกผลึกของเกลือ เช่น ผลึกยูเรต ผลึกแคลเซี่ยม เป็นต้น
 • ข้ออักเสบรูมาตอยด์
 • ข้ออักเสบในกลุ่มโรคกระดูกสันหลังอักเสบ เช่น เนื่องจากโรคสะเก็ดเงิน กระดูกสันหลังอักเสบแบบยึดติด เป็นต้น

2. โรคข้อและรูมาติสซั่ม (Rheumatic disease) ที่ไม่มีการอักเสบของข้อ

 • โรคข้อเสื่อม

แนวทางการรักษาโรคข้อและรูมาติสซั่ม (Rheumatic disease)

 • ทำการวินิจฉัยโดยรวดเร็วโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ
 • ตรวจน้ำเลี้ยงไขข้อที่อักเสบ เพื่อหาเชื้อที่อาจเป็นสาเหตุ
 • จ่ายยาปฏิชีวนะ ในกรณีที่มีความจำเป็น ประมาณ4-6 สัปดาห์
 • ระบายน้ำไขข้อออก
 • รักษา และจ่ายยาตามอาการ เช่น ยาแก้ปวด
 • ทำกายภาพผู้ป่วยหรือ ผ่าตัด กรณีที่จำเป็น

โดย

ภญ. Piglet & ภก. Pooh

SiamHealthAndBeauty.com

Comments

comments

Comments

One Response to “โรคข้อและรูมาติสซั่ม (Rheumatic disease) : สาเหตุ อาการ และการรักษา”

 1. verachai srepanidgulchai on June 24th, 2013 5:05 pm

  ดีมากครับ

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa