โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)


.

.

ความหมาย : “โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)” คือ ภาวะที่ปริมาณมวลกระดูกทั่วร่างกายลดลง ร่วมกับ การเปลี่ยนแปลงโรคงสร้างภายในที่เสื่อมลง สูญเสียความแข็งแรง อาจแตกหักได้ง่าย

.

.

.

เกณฑ์การวินิจฉัย “โรคกระดูกพรุน”

 1. ความหนาแน่นมวลกระดูก มากกว่า -1.0 S.D.                          ปกติ
 2. ความหนาแน่นมวลกระดูก -1.0 S.D.ถึง-2.5 S.D.                     กระดูกบาง
 3. ความหนาแน่นมวลกระดูก น้อยกว่า – 2.5 S.D.                        กระดูกพรุน

S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าเฉลี่ยของค่ามวลกระดูกของคนปกติอายุระหว่าง 25-35 ปี

“โรคกระดูกพรุน”แบ่งออกเป็นสองชนิดตามสาเหตุที่เกิด

 1. “โรคกระดูกพรุน”ที่ไม่มีสาเหตุเฉพาะ พบใน 3 ช่วงอายุ คือ วัยผู้สูงอายุ วัยหนุ่มสาว วัยเด็ก ทั้งนี้วัยผู้สูงอายุ พบมากที่สุด และ มักเป็นกระดูกพรุนหลังหมดระดู (วัยทอง)ในเพศหญิงอายุ 55-65 ปี และ ช่วง 10-20 ปีแรกหลังหมดระดู (วัยทอง) และ ในวัยชราพบในอายุมากกว่า 70 ปี ทั้งสองเพศ
 2. “โรคกระดูกพรุน” ที่มีสาเหตุชัดเจน เช่น การเป็นโรค hyperthyroidism, cushing’s syndrome หรือ การได้รับยาคอร์ติโคเสตอรอยด์เป็นเวลานาน

ระบาดวิทยา

 1. พบในเพศหญิง มากกว่าเพศชาย 10 เท่า
 2. 1 ใน 3 ของเพศหญิงที่อายุมากกว่า 65 ปี มีกระดูกสันหลังยุบอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
 3. การเกิดกระดูกสะโพกหักในเพศหญิง มากกว่าเพศชาย 2-3 เท่า

ปัจจัยส่งเสริมการเกิดโรคกระดูกพรุน

 1. มีประวัติกระดูกพรุนในครอบครัว
 2. รูปร่างผอม เล็ก
 3. ไม่มีระดู หรือ หมดระดูก่อนวัย ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน
 4. ออกกำลังกายหักโหมมากเกินไป
 5. ขาดแอนโดรเจน
 6. ดื่มกาแฟปริมาณมาก
 7. รับประทานอาหารที่มีแคลเซี่ยมน้อยเกินไป
 8. ดื่มแอลกอฮอล์มาก
 9. รับประทานเนื้อสัตว์มาก
 10. เป็นโรคไทรอยด์ ชนิดไทรอยด์มาก
 11. ไม่เคยออกกำลังกาย หรือ เคลื่อนไหวร่างกายน้อยมากๆ

อาการ“โรคกระดูกพรุน”

กระดูกสันหลังยุบในผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดการปวดหลังอย่างต่อเนื่อง ตัวเตี้ยลง หลังค่อม การเคลื่อนไหวร่างกายลำบาก หายใจลำบากเนื่องจากการทำ

งานของปอดลดลง รับประทานอาหารได้น้อยลงเนื่องจากปริมาตรช่องท้องเล็กลง เป็นต้น

การป้องกันและรักษา

 1. รับประทานสารอาหารที่มีแคลเซี่ยมอย่างเพียงพอ
 2. ออกกำลังกายอย่างพอดี
 3. หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้มวลกระดูกลดลงจามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
 4. การรักษาโดยการใช้ยารักษาที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสลายกระดูก และ ยาส่งเสริมการสร้างกระดูก สำหรับในหัวข้อนี้ SiamHealthAndBeauty.com จะนำรายละเอียดมาเพิ่มเติมในหัวข้อ การใช้ยาในการป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนต่อไป

โดย

ภญ. Piglet & ภก. Pooh

SiamHealthAndBeauty.com

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa