โครงการ “มหัศจรรย์เที่ยวรอบกรุง ปีที่ 3”


May 20, 2013 by  
Filed under ThailandTravelGuide

โครงการ “มหัศจรรย์เที่ยวรอบกรุง ปีที่ 3”

เส้นทางที่ 2 ล่องเจ้าพระยา ไหว้พระเสริมสิริมงคล

ครั้งที่ 1 : อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556
ครั้งที่ 2 : อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556
One Day Trip นนทบุรี – ปทุมธานี – อยุธยา

กำหนดการเดินทาง
08.00 น. นัดพบ ณ ท่าเรือท่าน้ำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
09.15 น. เดินทางถึง วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อ.เมือง จ.นนทบุรี เป็น 1 ใน 3 วัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างขึ้น นำทุกท่านสักการะพระประธานที่หล่อจากทองแดง “ พระพุทธมหาโลกาภินันทปฎิมา” เดินเที่ยวชมอุทยานเฉลิมพระเกียรติ แวะให้อาหารปลาริมแม่น้ำ
10.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.ปทุมธานี
11.30 น. เดินทางถึง วัดศาลเจ้า สักการะพ่อปู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ในวิหารทรงจีนสูง 3 ชั้น วัดศาลเจ้า เป็น 1 ใน 9 วัดที่ในหลวงทรงมาตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนี้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ตลาดน้ำวัดศาลเจ้า เดินเล่นเที่ยวชมตลาดน้ำ และเลือกซื้อ เลือกชิมอาหารและขนมอร่อยๆ เช่น กุยช่ายเจ๊มล ขนมหวาน ขนมเบื้องโบราณ
14.00 เดินทางถึง วัดโพธิ์แตงใต้ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นวัดของอดีตเกจิอาจารย์ดังแห่งบางไทร คือ หลวงปู่สด ที่มรณภาพไปแล้วสังขารไม่เน่าไม่เปื่อย สักการะร่างที่ประดิษฐานบนศาลาการเปรียญ
14.30 น. เดินทางถึง วัดโบสถ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี สักการะ รูปปั้นเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี เทศนาธรรมที่ใหญ่ที่สุด อธิษฐานขอพรหลวงพ่อเหลือ
15.30 น. เดินทางถึง วัดจันทน์กะพ้อ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เป็นวัดมอญสร้างในสมัยรัชกาลที่ 2 เดิมชื่อ “วัดโกว๊ะ” ภายในวัดมีหอวัฒนธรรม และเป็นวัดที่ประกอบพิธีสำคัญของชาวปทุม เช่น พิธีออกฮ้อยปะจุ๊ แข่งธงตะขาบ ตักบาตรพระร้อย
16.30 น. เดินทางถึง วัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สักการะพระประธานในพระอุโบสถ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ชมพิพิธภัณฑ์วัดปรมัย รวบรวมโบราณวัตถุ และเที่ยวชม ชิมของอร่อยบนเกาะเกร็ด เช่น ไก่โสร่ง ทอดมันหน่อกะลา ฯลฯ และเลือกซื้อของฝากจากเกาะเกร็ด
17.30 น. เดินทางถึง วัดไผ่ล้อม เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย มีโบสถ์ที่งดงามมาก ภายในวัดไผ่ล้อมจะมีพระพุทธรูปหลวงพ่อโต อยู่ด้านหน้าโบสถ์ ด้านหลังมีเจดีย์ สีเหลืองอร่าม รอบๆ เจดีย์ จะเป็นพระประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน
19.00 น. ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ ที่ท่าเรือท่าน้ำนนทบุรี

หมายเหตุ ระหว่างทางกลับ สามารถลงท่าเรือที่สะดวกได้
ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมเดินทาง : มหัศจรรย์เที่ยวใกล้กรุง ผู้ใหญ่-เด็ก(4-12 ปี) ราคาเดียว 555 บาท ต่อท่าน (เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย )
โอนเงินได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ : น.ส. วสุมล เนตรกิจเจริญ
บัญชีเลขที่ : 369-2099-772 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา : บ้านฟ้าปิยรมย์ (ลำลูกกา )
รับฟรี กระเป๋า Sport bag มูลค่า 450 บาท
เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตท่องเที่ยว ธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
หรือชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพอื่นๆ ตั้งแต่ 1,500 บาท ขึ้นไป (สงวนสิทธิ์รับของกำนัล 1 ใบ/ 1 ท่าน)
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โทร. 02-153-8119-20, 086-366-9708 (9.00 – 18.00 น.)

—————————————-

โครงการ “มหัศจรรย์เที่ยวรอบกรุง ปีที่ 3”

เส้นทางที่ 3 เที่ยวตลาดโบราณ…นมัสการพระพี่น้อง

อาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2556 (เช้าไป-เย็นกลับ จังหวัดฉะเชิงเทรา – สมุทรปราการ)

อาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556

06.30 น . ลงทะเบียน รับเอกสาร ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

07.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น รับประทานอาหารเช้าแบบปิกนิก(1) ระหว่างการเดินทางร่วมสนุกสนานสร้างสัมพันธ์อันดีโดยทีมงานแฮ็ปปี้เนส กรุ๊ป

08.30 น. กราบสักการะ หลวงพ่อพุทธโสธร..มหัศจรรย์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร และนมัสการพระสังกัจจาย ณ โรงเจวัดโสธรฯ เพื่อความ มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์

10.00 น. เข้าชม “ปั้นทรายโลก” มหัศจรรย์ประติมากรรมทรายในร่มที่ยิ่งใหญ่อลังการ งดงามครั้งแรกในไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านครัวคุณน้อง อ.บางปะกง

13.00 น. ออกเดินทาง สู่จังหวัดสมุทรปราการ

14.00 น. เดินทางถึง เมืองโบราณ เป็นสถานที่จำลองปูชนียสถานในประเทศไทย และสถานที่สร้างตามความเชื่อ จินตนาการ ภายในพื้นที่ 800 ไร่ นั่งรถรางชมเมือง และฟังเรื่องราวดีๆจากมัคคุเทศก์เมืองโบราณ

15.30 น. เดินทางถึง วัดบางพลีใหญ่ใน สักการะหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ตามตำนานพระพี่น้อง และเดินเที่ยวชม “ตลาดโบราณบางพลี” แวะเดินชม ถ่ายภาพ ชิมของอร่อย และซื้อกลับเป็นของฝาก

17.00 น. ออกเดินทางกลับจากสู่ กรุงเทพฯ ด้วยความสุขใจ..เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง

18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมเดินทาง

มหัศจรรย์เที่ยวใกล้กรุง ผู้ใหญ่-เด็ก(4-12 ปี) ราคาเดียว 888 บาท ต่อท่าน (เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ค่าใช้จ่ายนี้รวม ค่ารถโค้ชปรับอากาศ, ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่, อาหารเช้า-กลางวันและอาหารว่าง, ค่าประกันภัยการเดินทาง

บจก.เกรท แฮ็ปปี้เนส โทร.02-153-8119-20, 086-366-9708 ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 12/ 01765

————————————–

โครงการ “มหัศจรรย์เที่ยวรอบกรุง ปีที่ 3”

เส้นทางที่ 4…มหัศจรรย์เมืองแปดริ้ว เที่ยวทั้งปีไม่มีเบื่อ ( 2 วัน 1 คืน )

เดินทางวันเสาร์ที่ 27 – อาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556

เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556
06.30 น . ลงทะเบียน รับเอกสาร ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
07.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯสู่ จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น รับประทานอาหารเช้าแบบปิกนิก(1) ระหว่างการเดินทางร่วมสนุกสนานสร้างสัมพันธ์อันดีโดยทีมงานแฮ็ปปี้เนส
08.30 น. กราบสักการะ หลวงพ่อพุทธโสธร..มหัศจรรย์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร และนมัสการพระสังกัจจาย ณ โรงเจวัดโสธรฯ เพื่อความ มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์
10.00 น. เข้าชม “ปั้นทรายโลก” มหัศจรรย์ประติมากรรมทรายในร่มที่ยิ่งใหญ่อลังการ งดงามครั้งแรกในไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
11.00 น. ลงเรือ “ฉัตรขวัญนที” ล่อง “ตามเส้นทางสายน้ำแห่งมังกร” ๑ ใน ๕ แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งไทย เบญจสุทธคงคา “ร่วมพิธีขอขมาพระแม่คงคา พญานาค และพญามังกรแห่งสายน้ำศักดิ์สิทธิ์*** “สัมผัสวิถีชีวิตสองฝั่งลำน้ำบางปะกง ผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(2) ร้านบ้านป้าหนู ริมแม่น้ำบางปะกง
13.00 น. เดินเที่ยวชม ตลาดบ้านใหม่ ตลาดโบราณริมน้ำ หลากหลายของกินอร่อย ย้อนรอยวิถีวัฒนธรรมไทย ซื้อของฝากจากเมืองแปดริ้ว สืบสานตำนานความอร่อยจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลาน
14.00 น. เดินเท้าสู่ วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่)(วัดแห่งโชคลาภ) มหัศจรรย์แห่งโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์ ณ ตำแหน่งท้องมังกร วัดที่ขยายมาจากวัดเล่งเน่ยยี่ นมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ตีระฆัง 1 ใน 3 ใบในโลก ขอพรพระสำเร็จ และชมประติมากรรมจีนพระพุทธรูปทำจากกระดาษที่งดงาม
15.30 น. เดินทางถึง คุ้มวิมานดิน เที่ยวชมถ่ายภาพประทับใจกับเหล่าตุ๊กตาดินเผา ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ พร้อมทำกิจกรรมปั้นดิน และนำกลับไปเป็นที่ระลึก
17.00 น. เดินทางถึง โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ สปา ริมแม่น้ำบางปะกง
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น(3) ที่โรงแรมที่พัก พร้อมงานเลี้ยงบรรยากาศสบายๆ สนุกสนานกับกิจกรรม พร้อมรับของรางวัลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร
22.00 น. ส่งทุกท่านพักผ่อน หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

อาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(4) ที่โรงแรมที่พัก
08.30 น. ออกเดินทางสู่ อ.บางคล้า
09.30 น. เดินทางถึง วัดปากน้ำโจ้โล้ พระอุโบสถหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ทาสีทองทั้งหลัง งดงามตระการตา ในอดีตบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของทัพพม่า ปะทะกับกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสิน ครั้งเดินทัพไประดมพลที่เมืองจันทบุรี จึงโปรดฯ ให้สร้างอนุสรณ์แห่งชัยชนะ พระสถูปเจดีย์พระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณปากน้ำโจ้โล้ ซึ่งถือเป็นตำแหน่งหางมังกร มงคลแห่งชัยชนะ
11.00 น. เดินทางถึง มูร่าห์ฟาร์ม เป็นฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (Organic Farm) ต้นแบบ ที่สนับสนุนการเลี้ยงควายนมพันธุ์มูร่าห์ให้เป็นกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทย และผลิตน้ำนมที่ได้คุณภาพสูงสุด ตามมาตราฐานคุณสมบัติของนมอินทรีย์สากล (Organic Milk)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(5) มูร่าห์เฮ้าส์
14.30 น. เดินทางถึง…“วัดสมานรัตนาราม” มหัศจรรย์แห่งความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์ ขอพร พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข หมายถึง ความสุขสบาย ความบริบูรณ์มั่งคั่งพร้อมทุกด้าน รื่นรมย์ ไร้ทุกข์ ไร้ความเศร้าหมอง อิ่มหนำสำราญ มีกิน มีโชคลาภ ถือเป็นมหามงคล
16.30 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00 น. ส่งทุกท่านที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยสวัสดิภาพ

ขอขอบคุณที่มา :

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!





.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa