โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว


August 16, 2012 by  
Filed under ThailandTravelGuide

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

จากกระแสโลกาภิวัฒน์….ท่านทราบหรือไม่ว่า การเปิดการค้าเสรี AEC จะกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของท่านอย่างไรบ้าง

“เมื่อชาวต่างชาติจะสามารถเปิดธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ เมื่อคู่แข่งทางธุรกิจของท่านจะเพิ่มสูงมากขึ้น เมื่อท่านอาจต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านให้เป็นที่รู้จัก”

ในปัจจุบัน ผู้คนจำนวนมากกว่า 100 ล้านคนทั่วทวีปเอเชียใช้ “อินเตอร์เน็ต” ในการหาข้อมูลและรับรู้ข่าวสารต่างๆ ทำให้สื่อออนไลน์ถือเป็นช่องทางการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่มีต้นทุนต่ำ และสามารถเข้าถึงกลุ่มคนจำนวนมากได้ในระยะเวลาอันสั้น

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยภายหลังการเปิดการค้าเสรี จึงกำหนดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ในการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อมเพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ รายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักการและเหตุผล

ตามที่ ททท. มีแผนงานในการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้ประกอบการและบุคคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและจากการดำเนินงานของ กลุ่มสารสนเทศการตลาด (กสต.) ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย(e – Marketing for Tourism SMEs) ที่ผ่านมา พบว่ายังมีผู้ประกอบการท่องเที่ยว อีกเป็นจำนวนมากที่ต้องการความรู้ความเข้าใจในการทำการตลาดผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อขยายช่องทางการทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ ต่างๆ ไปสู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้นตามลำดับ

ดังนั้น กสต. จึงกำหนดแนวทางและดำเนินการการจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว”โดยกำหนดให้มีการจัดอบรมสำหรับผู้เข้าอบรมในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวรอง (Alternative Destination) เพื่อเป็นการแนะนำ ขยายผล และต่อยอดความรู้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SMEs ในระดับต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของตนได้ต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อขยายผลการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

2. เพื่อกระตุ้นให้เอกชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการตลาดออนไลน์

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวรอง ให้มีความรู้และสามารถแข่งขันด้านธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย  ได้แก่ กลุ่มโรงแรม ขนาดเล็ก บูติค-รีสอร์ท บริษัทนำเที่ยว รถเช่า ร้านอาหาร ร้านสินค้าพื้นเมือง กลุ่มฟาร์มสเตย์ โฮมสเตย์ ธุรกิจดำน้ำ ธุรกิจสปา และอื่นๆ

เนื้อหาการฝึกอบรม

การมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ บนโลกออนไลน์ รวมถึง สามารถดูแล บริหาร จัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ของตนเอง และเนื้อหาอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ โดยโครงร่างหลักสูตรการอบรมประกอบด้วยเนื้อหา 2ส่วน

ส่วนที่ 1สถานการณ์ปัจจุบันที่มีผลต่อการท่องเที่ยว

– ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:AEC)และผลกระทบที่มีต่อธุรกิจการท่องเที่ยวไทย

– แนวคิดการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว

– บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการตลาดด้านการท่องเที่ยวไทย

ส่วนที่ 2การอบรมเชิงปฎิบัติการการตลาดออนไลน์

– รู้จักการโฆษณาผ่าน Social Network

– การโฆษณาผ่านเว็บไซต์สำเร็จรูป

– แนวทางการวางรูปแบบเนื้อหาบรรจุในเว็บไซต์ของตนเองได้ และข้อมูลที่ควรมีบนเว็บไซต์

– การทำ Brand CRM ด้วย Social Media

– การทำ Location Base Service

กำหนดการอบรม (เวลาในการอบรม 9.00-16.30 น.)

หมายเหตุ:

*   สถานที่จัดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

**  จังหวัดชลบุรี อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่จังหวัดระยองหรือจันทบุรี

การสมัคร

– Download ใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ โทรสาร : 02-561-5037 ต่อ 16

– กรอกใบสมัคร Online

(web :https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHRxNlE2OXZMcEI0TWdIcTZVU1JqNWc6MQ )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นางสุกัญญา คงทอง โทรศัพท์ 02-561-5037 ต่อ 11 หรือ email:emkttraining@gmail.comได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอขอบคุณที่มา – http://thai.tourismthailand.org

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa