เว็บไซต์ห้องสมุด ททท.


May 10, 2013 by  
Filed under ThailandTravelGuide

เว็บไซต์ห้องสมุด ททท.

ห้องสมุดท่องเที่ยว (Tourism Library) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นห้องสมุดเฉพาะทาง ที่ รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและ สืบค้นข้อมูล ดังนั้นผู้ที่มาใช้บริการจึงสามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้จากฐานข้อมูลห้องสมุดที่ดำเนินการ ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Magic Library)
ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูล รวมถึงสื่อโสตทัศน์ต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์   http://library.tourismthailand.org
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานห้องสมุด โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 2180, 2170-73 โทรสาร 0 2652 8270

ขอขอบคุณที่มา :

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa