เมา ง่วง โทรฯ ไม่ขับ ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์


April 13, 2013 by  
Filed under ข่าวสารทั่วไป

เมา ง่วง โทรฯ ไม่ขับ ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมก่อนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือรับประทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน จัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถ พร้อมวางแผนการเดินทาง

โดยเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เร็ว เมา ง่วง โทร ไม่ขับอย่างเด็ดขาด รวมถึงมีมารยาทในการขับรถ และมีน้ำใจให้กับผู้ร่วมใช้เส้นทาง จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่เส้นทางสายต่างๆ มีการจราจรหนาแน่น อีกทั้งมีการเล่นน้ำสงกรานต์ ทำให้ถนนเปียกลื่น ประกอบกับคนส่วนใหญ่มักเพลิดเพลินจนขาดความระมัดระวัง จึงเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะวิธีเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง ดังนี้ เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม โดยผู้ขับขี่ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท เพราะจะทำให้ความสามารถในการขับรถลดลง ไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที หากเดินทางระยะไกลควรมีเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อผลัดเปลี่ยนกันขับรถ จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับใน

ทั้งนี้ ควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน โดยเฉพาะอุปกรณ์สำคัญประจำรถ เช่น ยางรถยนต์ ต้องตรวจสอบสภาพยางให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมเติมแรงดันลมยางให้มากกว่าปกติ เนื่องจากช่วงฤดูร้อน ผิวถนนมีอุณหภูมิสูง ทำให้ยางเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ ระบบเบรก ต้องสามารถหยุดรถได้ในระยะที่กำหนด เนื่องจากหากขับรถผ่านเส้นทางที่มีการเล่นน้ำ ถนนจะเปียกลื่น จึงต้องใช้ระยะทางในการหยุดรถมากกว่าปกติ สัญญาณไฟ มีแสงไฟส่องสว่างได้ทุกดวง หากระบบสัญญาณไฟชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ทันที รวมถึงทำความสะอาดโคมแก้วครอบสัญญาณไฟให้แสงส่องสว่างได้มากขึ้น จะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้น ระบบใบปัดน้ำฝน ใบปัดน้ำฝนกวาดน้ำบนกระจกได้สะอาด ไม่เหลือคราบบนกระจกที่ทำให้มองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจน พร้อมเติมน้ำในกระปุกน้ำฉีดกระจก จะได้สามารถทำความสะอาดกระจกได้กรณีโดนสาดน้ำผสมแป้ง

ที่สำคัญ ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น แม่แรง เชือกสลิง ไฟฉาย กากบาทถอดล้อ สายพ่วงแบตเตอรี่ ยางอะไหล่ เป็นต้น ให้พร้อมใช้งานได้ทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ หากพบสิ่งผิดปกติ เช่น มีสัญญาณไฟเตือนบนหน้าปัดรถ มีเสียงดัง เป็นต้น ให้นำรถไปตรวจสอบสภาพและแก้ไขจากช่างผู้ชำนาญการก่อนนำไปใช้งาน

ศึกษาเส้นทาง โดยวางแผน ตรวจสอบ และศึกษาเส้นทางอย่างละเอียด พร้อมเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากความไม่ชำนาญเส้นทาง รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่อยู่ในสภาพชำรุด เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ที่สำคัญ ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถ ไม่ประมาท ใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เร็ว เมา ง่วง โทรไม่ขับอย่างเด็ดขาด รวมถึงมีมารยาทในการขับรถและมีน้ำใจให้กับผู้ร่วมใช้เส้นทาง จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa