เป็นโรคปริทันต์จะจัดฟันได้มั้ย


September 9, 2012 by  
Filed under เคล็ดลับสุขภาพดี

มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับฟัน และการจัดฟันที่กำลังฮอตฮิตกันในขณะนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของคนรักฟัน จำนวนมากสงสัยว่าเมื่อเป็นโรคปริทันต์แล้วจะสามารถจัดฟันได้หรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบครับ

อวัยวะปริทันต์ คือ กลุ่มของเนื้อเยื่อที่อยู่ล้อมรอบฟัน  ทำหน้าที่ยึดและพยุงฟัน  ทำให้ฟันสามารถอยู่ในกระดูกขากรรไกรได้  ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 4 ชนิด คือ เหงือก  เอ็นยึดปริทันต์  เคลือบรากฟัน และกระดูกเบ้าฟัน

โรคปริทันต์ (Periodontal  disease) คือ โรคที่มีการอักเสบของอวัยวะปริทันต์  ลักษณะอาการที่พบคือ  เหงือกอักเสบ  บวม  มีเลือดออก ร่องเหงือกลึกกว่าปกติมาก  ในคนที่มีอาการอักเสบรุนแรงจะมีการละลายของกระดูกหุ้มรากฟัน  ซึ่งมีผลให้ฟันโยกและต้องถูกถอนฟันไปในที่สุด  โดยมีสาเหตุมาจากคราบจุลินทรีย์ที่เกาะบริเวณรอยต่อระหว่างขอบเหงือกและฟันหรือที่เรียกว่าคอฟันซึ่งจะกลายเป็นหินน้ำลายหรือหินปูนในเวลาต่อมาการจัดฟันมีประโยชน์ในผู้ป่วยโรคปริทันต์อย่างไร

จัดเรียงฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ผู้ป่วยสามารถทำความสะอาดด้วยตนเองได้ ลดความจำเป็นในการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความพิการของกระดูกรองรับรากฟันที่เกิดจากการทำลายของโรคปริทันต์ ปิดหรือลดช่องว่างระหว่างฟันซึ่งเกิดจากภาวะของโรคปริทันต์ แก้ไขฟันที่ยื่นยาวออกมาทางด้านริมฝีปากซึ่งเกิดจากการทำลายกระดูกรองรับรากฟันของโรคปริทันต์แล้วถ้าหากเป็นโรคปริทันต์แต่จะจัดฟันต้องทำอย่างไร

เริ่มจากผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจอวัยวะปริทันต์อย่างละเอียดเพื่อประเมินความรุนแรงของโรคปริทันต์ ต่อมาจะต้องได้รับการรักษาโดยการขูดหินน้ำลาย  เกลารากฟันให้สะอาดเรียบร้อยหรืออาจได้รับการทำศัลยกรรมตกแต่งแผ่นเหงือก กรณีที่เหงือกร่นรวมถึงทำการศัลยกรรมตกแต่งกระดูก  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทันตแพทย์ผู้ดูแลโรคปริทันต์อยู่ สำหรับฟันที่เป็นโรคปริทันต์มากๆ จนคิดว่าควรได้รับการถอน  อาจพิจารณาเก็บฟันซี่นั้นไว้ก่อน  เพื่อใช้เป็นฟันหลักยึดชั่วคราว  สำหรับติดเครื่องมือจัดฟัน ทั้งนี้ผู้ป่วยจะต้องสามารถดูแลความสะอาดช่องปากได้เป็นอย่างดีก่อนจัดฟัน  เพราะเมื่อติดเครื่องมือจัดฟันแล้ว  การทำความสะอาดจะทำได้ค่อนข้างยุ่งยากกว่ามาก

หลังจากรักษาโรคปริทันต์แล้วเป็นเวลา 4-6 เดือนก่อนที่จะเริ่มการจัดฟัน  เพื่อให้เกิดการหายของแผลที่เกิดจากการรักษาโรคปริทันต์ และทันตแพทย์เล็งเห็นว่าผู้ป่วยสามารถดูแลสุขอนามัยช่องปากของตนเองได้

หลังจากรักษาโรคปริทันต์แล้วจะมีโอกาสสูญเสียอวัยวะปริทันต์มากขึ้นจากการจัดฟันหรือไม่?

ขึ้นอยู่กับสภาพของอวัยวะปริทันต์  ถ้าหากมีสภาพสมบูรณ์ดีก็จะไม่มีการสูญเสียอวัยวะปริทันต์เพิ่มขึ้น แต่หากยังมีการลุกลามของโรคอยู่ การจัดฟันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการทำลายอวัยวะปริทันต์เพิ่มมากขึ้นได้

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน โดย อ.ทพ.พงศธร  พู่ทองคำ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟันคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ

http://www.thaihealth.or.th

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa