เทศกาลลำไย


July 21, 2012 by  
Filed under ThailandTravelGuide

จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีการปลูกลำไยมากที่สุดในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาการผลิตต่อไปให้มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อย ๆ จังหวัดลำพูนจึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวสวนลำใยมีความรู้ทางด้านการเกษตรมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีแหล่งตลาดเพิ่มมากยิ่งขึ้น งานเทศกาลลำไย ลำพูน เป็นงานเทศกาลใหม่ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการผลิตลำใย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

3 สิงหาคม 2555 – 12 สิงหาคม 2555

ข้อมูลการติดต่อ ททท.สำนักงานเชียงใหม่

105/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ 50000

Tel. +66 5324 8604, +66 5324 8607

http://thai.tourismthailand.org/

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa