เด็กสุขภาพดี…จุดเริ่มต้นพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี


September 15, 2012 by  
Filed under เคล็ดลับสุขภาพดี

เด็กเล็กในช่วงอายุ 1-3 ปี เป็นช่วงที่มีพัฒนาการและการเรียนรู้ที่รวดเร็ว ซึ่งมีความสำคัญมาก ดังนั้นการดูแลลูกน้อยให้มีพัฒนาการต่อเนื่องและไม่ถูกรบกวนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่งองค์ประกอบในการสร้างการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ของเด็กเล็กอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญก็คือ “สุขภาพที่ดี” นั่นเอง

ปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บในเด็กยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนน่าวิตก นอกจากโรคไข้เลือดออก มือเท้าปากที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ ยังมีโรคติดต่อร้ายแรงอื่นๆ ที่ต้องระวัง โดยจากสถิติพบว่าอุบัติการณ์การเสียชีวิตของเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบทั่วโลก นับล้านรายนั้นมีสาเหตุการตายที่สำคัญจากโรคติดเชื้อ ซึ่งถือว่าเป็นภัยร้ายที่คุกคามเด็กเล็กทั่วโลก เช่น โรคปอดบวม โรคท้องร่วง เป็นต้น โดยส่วนมากจะเป็นเด็กๆ ในประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และแอฟริกา เป็นต้น ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา องค์กรแพทย์ในประเทศและในระดับนานาชาติก็ได้มีการจัดประชุมและหารือเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและลดอุบัติการณ์เด็กเล็กเสียชีวิตจากโรคต่างๆ มาโดยตลอด

แต่เป็นที่น่าวิตกว่า สังคมปัจจุบัน พ่อคุณแม่ยุคใหม่ส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องพัฒนาการด้านสติปัญญาและความฉลาดของเด็ก จนละเลยเรื่องการดูแลสุขภาพเด็ก อันที่จริงแล้วอยากให้คุณพ่อคุณแม่ตระหนักว่า “เด็กสุขภาพดี = จุดเริ่มต้นพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีของเด็ก” เพราะการที่เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีเป็นเด็กเรียนเก่งได้นั้น ต้องเริ่มจากการมีสุขภาพที่ดีก่อน ดังนั้น พ่อแม่ที่มีเด็กเล็กควรเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด และควรสร้างภูมิคุ้มกันเบื้องต้นให้ลูกตั้งแต่แรกคลอดด้วยการให้ทารกกินนมแม่ ดูแลสุขภาพและโภชนาการให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน เลี้ยงดูให้เหมาะสมตามวัย สร้างสุขอนามัยที่ดีด้วยการล้างมือ ปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจาม ให้เด็กพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ และทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ หากเด็กไม่สบายควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบปรึกษากุมารแพทย์ทันที เพื่อช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องให้ลูกน้อยได้รับวัคซีนพื้นฐานครบตามตารางวัคซีนแห่งชาติในทุกช่วงอายุ เพราะการป้องกันด้วยวัคซีน เป็นวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากในปัจจุบัน รวมถึงวัคซีนเสริมต่างๆ ที่ช่วยป้องกันโรคติดเชื้อรุนแรงได้

อย่างไรก็ดี สิ่งที่สำคัญที่สุดในการป้องกันลูกน้อยให้พ้นจากโรคร้ายต่างๆ คือการที่พ่อแม่ต้องรู้ให้ทันโรคร้ายเหล่านั้น และสร้างภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพให้ลูกน้อยอย่างทันท่วงที ดังนั้น ในโอกาสนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการดูแลสุขภาพและป้องกันลูกน้อยของเราอย่างจริงจัง จากโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่โรคต่างๆ กำลังระบาดในเด็กเล็ก ดังนั้นสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ได้ร่วมรณรงค์ “เติมรัก สร้างภูมิ เสริมวัคซีน” เพื่อมุ่งเน้นให้พ่อแม่ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและเสริมภูมิคุ้มกันปกป้องลูกรักพ้นภัยจากโรคร้ายต่างๆ เพราะเด็กสุขภาพดีคือจุดเริ่มต้นของพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง โดย นพ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์

เรียบเรียงข้อมูลจาก ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และนายกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa