อาการของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่มีอะไรบ้าง


อาการของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่มีอะไรบ้าง

flusympอาการของโรคนี้จะใกล้เคียงกับอาการโรคไข้หวัดใหญ่ที่พบตามปกติทั่วไป เช่น มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อาการไอ เจ็บคอบ้าง อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสียร่วมด้วย พบว่าร้อยละ 95 ของผู้ป่วย อาการมักจะไม่รุนแรงมากนัก ส่วนมากสามารถหายป่วยได้เอง โดยไม่ต้องไปพักฟื้นในโรงพยาบาล แต่ผู้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต ได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ผู้ที่ภูมิต้านทานต่ำ ภาวะอ้วน และหญิงมีครรภ์

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก

กระทรวงสาธารณสุข

http://beid.ddc.moph.go.th

หากท่านเริ่มมีอาการดังกล่าวข้างต้น ควรที่จะรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาโรคต่อไป เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาภายหลังได้และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อไป

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa