หมั่นสังเกตอาการตอนกลางคืน ช่วยลดความสูญเสียในผู้ป่วยพาร์กินสัน


April 23, 2013 by  
Filed under เคล็ดลับสุขภาพดี

หมั่นสังเกตอาการตอนกลางคืน ช่วยลดความสูญเสียในผู้ป่วยพาร์กินสัน

พาร์กินสัน แม้จะยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ในปัจจุบัน แต่สามารถควบคุมอาการที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้ โดยเฉพาะอาการผิดปกติตอนกลางคืน ซึ่งขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่จากคนใกล้ชิด

ศูนย์พาร์กินสัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยประสาทวิทยา กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เผยผลการสำรวจผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ร้อยละ 74.3 ประสบปัญหาอาการผิดปกติตอนกลางคืน พบอาการที่แสดงออกของโรคได้อย่างชัดเจนอาทิ นอนไม่หลับ พลิกตัวไม่ได้ ปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืน กรน และมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงทั้งกับผู้ป่วยเองและผู้ดูแลใกล้ชิด

ในการนำเสนอผลงาน “การศึกษาปัญหาอาการพาร์กินสันตอนกลางคืน หรือ NIGHT-PD study” รศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์พาร์กินสัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า การศึกษาปัญหาอาการพาร์กินสันตอนกลางคืน หรือ NIGHT-PD study จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในตอนกลางคืน ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและผู้ดูแล และการเรียนรู้วิธีการรับมือดูแลผู้ป่วยโรคพาร์กินสันอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันพร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดี

“โรคพาร์กินสันเ ป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย สาเหตุเกิดจากการเสื่อมของระบบประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวบริเวณก้านสมอง ผู้ป่วยพาร์กินสันทุกคนจะเคลื่อนไหวช้า แต่อาการสั่นไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นทุกราย คนส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของอาการช้าและสั่น แต่ปัจจุบันยังพบว่าผู้ป่วยจะมีอาการท้องผูก แข็งเกร็ง และเดินลำบาก ปัจจุบันอาการพาร์กินสันยังพบในกลุ่มคนอายุประมาณ 20 – 30 ปีขึ้นไป ซึ่งจะมาหาหมอด้วยอาการแข็ง เคลื่อนไหวช้า แต่ไม่มีอาการสั่น โดยปกติแล้วอาการพาร์กินสันมือและแขนจะติดๆ ขัดๆ ข้างเดียว ขยับยาก ปวดเกร็ง ซึ่งอาการสั่นจะพบร้อยละ70 อาการของโรคพาร์กินสันเมื่ออยู่เฉยๆ มือจะสั่นมาก แต่หากถือของหรือยกของอาการสั่นจะลดน้อยลง”

นพ.พาวุฒิ เมฆวิชัย หน่วยประสาทวิทยา กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวถึงผลการศึกษาโรคพาร์กินสันครั้งนี้ว่า “จาการศึกษาพบว่าผู้ป่วยพาร์กินสันชาวไทย มีอาการนอนหลับผิดปกติในช่วงกลางคืน ร้อยละ 74.3 หรือ 3 ใน 4 ของคนไข้ทั้งหมด อาการผิดปกติตอนกลางคืนของผู้ป่วยที่พบบ่อยคือ ตัวแข็ง เกร็ง ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือพลิกตัวเอง และการนอนไม่หลับ ซึ่งเป็นอาการที่พบมากถึงร้อยละ 50 ของผู้ป่วยพาร์กินสัน นอกจากนั้น ยังมีอาการนอนละเมอ ซึ่งอาจทำร้ายตัวเองหรือผู้ดูแลได้ ผู้ป่วยบางรายมีอาการนอนกรนจนมีภาวะหยุดหายใจ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาตามมาในระยะยาว และทำให้คุณภาพการนอนไม่ดี การทำงานในช่วงกลางวันจะแย่ตามไปด้วย โรคพาร์กินสันเป็นโรคเรื้อรัง รักษาไม่หายแต่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น ผู้ดูแลผู้ป่วยควรหมั่นสังเกตและบันทึกอาการของผู้ป่วยตอนกลางคืน เพื่อที่จะได้อธิบายให้แพทย์ผู้รักษาได้แนะนำวิธีการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับระยะของโรคได้อย่างถูกต้อง”

ด้าน รศ.พญ.สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ร่วมทำงานวิจัยครั้งนี้ กล่าวย้ำว่า “อาการพาร์กินสันที่เกิดขึ้นในตอนกลางคืน ส่งต่อผลคุณภาพชีวิต เพราะการนอนที่แย่ลงก็ส่งผลต่อเนื่องไปถึงช่วงกลางวัน ทำให้ไม่สดชื่น ทำงานไม่ไหว และทำให้ผู้ดูแลไม่ได้พักผ่อนไปด้วย ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากปริมาณโดปามีนในสมองที่ลดต่ำลงในช่วงกลางคืน ดังนั้น เป้าหมายในการรักษา จำเป็นต้องใช้ยาเพื่อเพิ่มระดับโดปามีนในสมองให้เพียงพอ เพื่อลดอาการที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการออกกำลังกายซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น”

ทั้งนี้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่านได้สรุปตรงกันว่า โรคพาร์กินสัน แม้จะยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ในปัจจุบัน แต่สามารถควบคุมอาการที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้ โดยเฉพาะอาการผิดปกติตอนกลางคืน ซึ่งขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่จากคนใกล้ชิด ที่จะต้องหมั่นสังเกตและแจ้งอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแพทย์ผู้รักษา เพื่อปรับวิธีการรักษาให้เหมาะสมกับอาการที่เกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยและผู้ดูแลด้วยนั่นเอง

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa