วิธีบูชาองค์จตุคามรามเทพ


August 29, 2010 by  
Filed under มุมพักผ่อน

ของถวาย (ทุกวันพฤหัสบดี)
1.. บายศรีปากชาม 1 คู่
2.. ดอกบัว
3.. ดอกไม้ 5 สี หรือ พวงมาลัย 5 พวง
4.. ธูป 9 ดอก
5.. เทียนแท้ 1 คู่
6.. หมากพลู 5 คำ หรือ ยาเส้น (ยาสูบ)
7.. ผลไม้
8.. น้ำ 1 แก้ว

ของถวาย (วันทั่วไป)
อย่างน้อยควรถวายน้ำ 1 แก้ว ทุกวัน (ควรเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกครั้ง ไม่ควรใช้วิธีเติม) นอกจากนี้อาจจะถวายอาหารคาวหวาน ผลไม้ ยาเส้น เครื่องหอม ดอกไม้ พวงมาลัย เป็นต้น

วิธีอธิษฐานบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพ
โอม องค์สุริยัน จันทรา มหาจักรพรรดิ เสด็จพ่อ จตุคาม รามเทพ องค์ราชันดำ
จตุโชค ศรีมหาราช โพธิสัตว์ พังพกาฬ จันทรภาณุ ตาขุนโหร พระยาชิงชัย
พระยาหลวงเมือง พระยาโหรา พระยาสุขุม
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรตามพรลิงค์
ศรีวิชัย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ราชสกุลไศเรทรวงศ์ ปทุมวงศ์
และหลักเมืองนครศรีธรรมราช
ลูกขออัญเชิญ ดวงตราของพ่อจตุคาม รามเทพ อันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นประดิษฐาน
ใน….(บริษัท, บ้านเรือน, ฯลฯ)…ของลูก ขอให้…(แล้วแต่อธิษฐาน)

การอธิษฐานขอสิ่งที่ปรารถนา
ควรขอให้เป็นประจำ ในเรื่องที่เป็นความจริงและเป็นไปได้ และมีเหตุมีผล

คาถาบูชา องค์จตุคามรามเทพ
องค์ราชันจันทรภาณุจตุคามรามเทพแห่งอาณาจักรศรีวิชัย
กินนุ สันตะระมาโน วะ ราหุสุริยัง ปุมุญจะสิ
จตุคามรามเทวา สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโตวะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะ คาถา ภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยะ สุริยันติ

กินนุ สันตะระมาโน วะ ราหุจันทัง ปะมุญจะสิ
จตุคามรามเทวา สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโตวะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะ คาถา ภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

จตุคามรามเทวา โพธิสัตโต เตชะสา
เทยยะ รัฏฐัง อะนุรักขันตุ สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง
สิทธิการิยะ ตะถาคะโต สิทธิเตโช ชะโยนิจจัง
สิทธิลาโภ นิรันตะรัง สัพพะกัมมัง ประสิทธิเม

***ใช้สวดภาวนาเพื่อคุ้มครองป้องกันอุบัติเหตุ เภทภัย รวมถึงสะเดาะเคราะห์ แก้อาถรรพ์ต่างๆ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต***

ที่มา FW Mails

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa