วิธีการเลือกซื้ออาหารกระป๋อง


* สังเกตลักษณะของกระป๋องถ้าด้านบนหรือด้านล่างมีรอยปูดหรือบุบ แสดงว่าอาหารในกระป๋องเสียหรือเสื่อมคุณภาพแล้ว

* ใช้นิ้วดีดบนกระป๋องแล้วสังเกตผังเสียงที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นอาหารกระป๋องจำพวกผลไม้ เสียงที่เกิดขึ้นควรเป็นเสียงดังกังวานจึงจะดีแต่ถ้าเป็นอาหารกระป๋องจำพวกผัก เนื้อ ปลา ควรมีเสียงหนักๆ ซึ่งแสดงว่าอาหารในกระป๋องยังสดดี

* สังเกตวันหมดอายุ หรือวันที่ผลิตซึ่งระบุไว้บนฝากระป๋องเหนือใต้กระป๋อง

* ถ้าซื้อมาแล้วเปิดออกพบว่า ภายในกระป๋องมีฟองอากาศ ไม่ควรรับประทาน

* ถ้าเติมน้ำส้มสายชูลงไปเล็กน้อยจะช่วยให้รสชาติดีขึ้น

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa