วัคซีนไข้หวัด 2009 แบบฉีด และแบบพ่นทางจมูก : FluMist vs. Flu Shot


วัคซีนไข้หวัด 2009 แบบฉีด และแบบพ่นทางจมูก : FluMist vs. Flu Shot

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ แบบพ่นทางจมูก ที่เรียกว่า ฟลูมิส (FluMist) คือวัคซีนเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนแรง ส่วน วัคซีนไข้หวัดรูปแบบยาฉีด คือ วัคซีนเชื้อตาย โดยวัคซีนทั้งสองชนิดนี้ จะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายในบริเวณที่แตกต่างกัน โดยวัคซีนไข้หวัดชนิดฉีดจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันในระบบเลือด แต่ แบบพ่นทางจมูกจะกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ในจมูกและในระบบเลือด ความแตกต่างที่สำคัญคือ ในขณะที่เชื้อไวรัสส่วนใหญ่จะเข้าสู่ร่างกายทางจมูก จึงดูเหมือนว่า การให้วัคซีนไข้หวัดแบบพ่นทางจมูก ที่เรียกว่า ฟลูมิส (FluMist) จะให้ผลป้องกันเชื้อโรคได้ดีกว่า

อย่างไรก็ตามได้มีการศึกษาเรื่องนี้ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2004-2005 โดยทำการทดลอง ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ทั้งนี้แบ่งเด็กเป็นสองกลุ่มเท่าๆกัน ให้วัคซีนแบบพ่นทางจมูกและ แบบฉีด ผลปรากฏว่าเด็กที่ได้รับวัคซีนเชื้อเป็น คือ วัคซีนชนิดพ่นทางจมูก หรือ ฟลูมิส (FluMist) จะมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อไวรัสดีกว่าแบบฉีด ซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตาย แต่ทั้งนี้ผลการทดลองพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนพ่นทางจมูก หรือ ฟลูมิส (FluMist) จะมีอาการข้างเคียงมากกว่า คือไข้ และป่วยจากวัคซีนเชื้อเป็นภายหลังการฉีดมากกว่าแบบฉีด

อาการข้างเคียงจากการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ แบบพ่นทางจมูก หรือ ฟลูมิส (FluMist)
ในเด็ก
– น้ำมูกไหล
– ปวดหัว
– คลื่นไส้
– ปวดกล้ามเนื้อ
ในผู้ใหญ่
– ปวดหัว
– เจ็บคอ
– ไอ 
– น้ำมูกไหล

อาการข้างเคียงจากการใช้วัคซีนแบบฉีด Flu shot
บวม แดง ร้อน บริเวณผิวหนังที่ฉีด

(รวบรวม และ เรียบเรียง โดย Siamhealthandbeauty.com)

ที่มา
– http://www.cbsnews.com/stories/2007/02/14/health/webmd/main2479402.shtml

– http://www.tddir.com/children-health/baby-1278.html

– http://www.tamiflu.com/isi.aspx

Comments

comments

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

.

Free PageRank Checker SiamHealthandBeauty on Twitter, SiamHealthandBeauty on Alexa